Geschokte reacties op Nashville-verklaring

In de media is door velen geschokt gereageerd op de Nashville-verklaring, waarin enkele honderden orthodox-protestanten zich uitspreken tegen homoseksualiteit. Ook het zelfverstaan van mensen als homoseksueel en/of transgender wordt in deze verklaring verworpen: ‘Wij ontkennen dat het in overeenstemmig is met Gods heilige bedoelingen wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.’

In een reactie van de Protestantse Kerk Nederland, geciteerd door dagblad Trouw, noemt scriba ds. René de Reuver de Nashville-verklaring ’theologisch eenzijdig en pastoraal onverantwoord’ en stelt dat de verklaring daarom niet dienstbaar is aan het gesprek in de gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. ‘Dit gesprek komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt.’

Bij diverse protestantse kerken in Amsterdam ging de Regenboogvlag uit als positief gebaar tegen de Nashville-verklaring. Daarmee willen de kerken duidelijk maken dat iedereen welkom is, ongeacht de seksuele geaardheid. Een groep christenen in Lelystad is een petitie gestart. Op de website ikstanaastje.nu kunnen mensen hun naam invullen waarmee ze onderschrijven dat ‘Gods onvoorwaardelijke liefde voor iedereen is.’

Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt in een statement dat de Nashville-verklaring ‘de Bijbel laat buikspreken’. ‘Wie bijbelteksten één-op-één toepast in de discussie van vandaag, zonder oog te hebben voor de verschillen tussen de situatie van toen en die van nu, loopt  het gevaar de Bijbel te laten buikspreken. Maar wie begint met luisteren naar de bevrijdende boodschap van dit boek, stelt zichzelf open voor de Ander, en de ander – juist in zijn of haar anders zijn.’

NieuwWij zal de komende weken veel aandacht besteden aan de verklaring door predikanten, theologen en andere personen uit de verschillende Nederlandse kerken en andere religieuze gemeenschappen te laten reageren. Een eerste reactie van Jan Wolsheimer, directeur van Missie Nederland, is al hier te lezen.

Zelf willen we als Raad van Kerken op deze plek verwijzen naar de verklaring die we in mei 2011 onderschreven, waarin elke vorm van geweld tegen homoseksuelen veroordeeld wordt. ‘We zijn één in het geloof dat de mens geschapen is naar het beeld van God en kostbaar is in zijn ogen. Daarom moeten mensen waardig met elkaar omgaan (…) en is geweld tegen homoseksuelen, in welk opzicht dan ook uit den boze.’