E-flits, januari 2019

Oecumenelezing 18 januari 2019
In de Oecumenelezing zal Frits de Lange spreken over ‘pelgrimage’. De lezing begint om 15.00 uur. Graag aanmelden via rvk@raadvankerken.nl. Na de lezing is er een vesper. Christien Crouwel de nieuwe algemeen secretaris, zal daaraan meewerken. Tijdens de nieuwjaarsreceptie kan nader met haar kennis gemaakt worden. Ook zal zij te horen zijn in Zin in Weekend op NPO 5 zondag 13 januari van 18.00 – 19.00 uur.

Regeling Kinderpardon
Het kerkasiel in Den Haag en de regeling Kinderpardon houdt velen in de kerken bezig. De actie ‘Met een lege stoel een kind omarmen’ heeft veel gemeenten bewogen hieraan tijdens een (Kerst)viering gehoor te geven. De Raad ontving vele foto’s daarvan. De Raad heeft op 5 december het Kabinet per brief opgeroepen tot rechtvaardigheid en humaniteit. Klik hier

Gesprek met minister Kaag over Jemen
In december heeft een gesprek plaatsgevonden met minister Kaag. De uitnodiging daartoe volgde op de brief (klik hier) van diverse religieuze leiders en vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke organisaties aan premier Rutte over de levensbedreigende situatie van onschuldige burgers in Jemen.  De voorzitter van de Raad van Kerken, Dirk Gudde, was een van de ondertekenaars van de brief. Op 28 december was er een wake bij het Vredespaleis.

Meditatie ‘Recht voor ogen’
Klaas van der Kamp schreef een meditatie in het kader van de Week van Gebed. Centraal staat Deuteronomium 16: 10-20. De tekst is te vinden op de website van de Raad: klik hier. Er is nog materiaal beschikbaar, maar voor wie nog wil bestellen, wacht niet te lang. Van de gebedskaartjes zijn er nog enkele honderden. Bestelformulier

Bulletin ‘Is dit óók kerk?’ 
Het nieuwe  oecumenisch bulletin staat in het teken van de Kerkennacht van 2019. We hopen dat veel mensen buiten de kerk door de Kerkennacht aangenaam verrast worden door wat er allemaal in de diverse geloofsgemeenschappen gebeurt. Dit bulletin geeft alvast een voorproefje: er is in de kerk veel meer te beleven dan je denkt!  Het bulletin verschijnt begin februari. Ontvangers van het bulletin krijgt de uitgave bezorgd; losse exemplaren kosten € 6,50 (incl. portokosten).

Inspiratiedag Kerkproeverij 12 april
Het initiatief om mensen uit te nodigen mee te gaan naar een kerkdienst, Kerkproeverij, krijgt in 2019 een vervolg, te weten in het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 september. Geloofsgemeenschappen zijn vrij om zelf een andere datum te kiezen, wanneer dit in hun lokale situatie beter past. De Raad heeft de kerngroep die de volgende Kerkproeverij voorbereidt, opdracht gegeven een inspiratiedag te organiseren, die op 12 april 2019 bij de Evangelische Omroep in Hilversum wordt gehouden. In aanloop naar de nieuwe campagne kunnen kerken dan praktische suggesties en inhoudelijke toerusting krijgen. Aanmelden is nu al mogelijk via klik hier.

Coalitie tegen Eenzaamheid per 1 januari 2019 van start
De Raad van Kerken steunt de Nationale coalitie tegen eenzaamheid. Door kerken kan hier op lokaal niveau aan worden meegedaan. Onder meer gebeurt dit in Katwijk door het kerkelijk Trefpunt De Goede Herder. Een initiatief dat navolging verdient! Meer hierover: klik hier

De kerk, een veilige plek
In december 2014 verenigden ruim twintig kerken zich achter een gezamenlijke verklaring zich in te zetten voor alertheid op seksueel misbruik en voor een veilige leef- en werkomgeving binnen de kerken. In 2019 houdt de Raad van Kerken een bijeenkomst waarbij tussen kerken ervaringen worden uitgewisseld hoe zij de afgelopen jaren gewerkt hebben aan het realiseren van een veilige omgeving binnen de kerk.

Button ‘Thursdays in black’: nu verkrijgbaar
Vanwege de aandacht voor ‘de kerk, een veilige plek’ is de button ‘Thursdays in black’ bij het secretariaat verkrijgbaar. De button geeft uiting aan een wereldwijde oproep vanuit de World Council of Churches, die zich tegen praktijken keert waarin verkrachting en geweld tegen vrouwen gelegitimeerd wordt. Met het dragen van de button laat je zien dat je deze cultuur niet accepteert. Neemt u contact met ons op als u interesse hebt in de button: rvk@raadvankerken.nl Meer info: klik hier

Geloven in mensen, werkconferentie over armoede en schulden
Op 26 januari 2019 wordt in Ede de werkconferentie ‘Geloven in mensen’ worden gehouden. Iedereen die zich inzet voor mensen in armoede en / of schulden vanuit een kerk, parochie of diaconie is welkom. Aanmelden tot 20 januari via www.geloveninmensen.nu


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 12, nr. 1 (januari) van de e-flits. Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar rvk@raadvankerken.nl

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.