Wake voor Jemen

In vervolg op de brief (klik hier) van diverse religieuze leiders en vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwelijke organisaties aan premier Rutte over de zeer schrijnende en levensbedreigende situatie van onschuldige burgers in Jemen heeft een gesprek plaatsgevonden met minister Kaag. De voorzitter van de Raad van Kerken, Dirk Gudde, was een van de ondertekenaars van de brief.

Met het gesprek met de minister is veel bereikt: Jemen staat op de agenda. De Tweede Kamer en minister Kaag hebben de oproep warm onthaald, en er is actie ondernomen in het parlement, en van daaruit ook in de Verenigde Naties. Benadrukt werd het belang Jemen de komende twee weken op de publieke en politieke agenda te houden. Kort na het gesprek met de minister, kwam er door de onderhandelde  wapenstilstand enige hoop op verbetering van de situatie in Jemen. Dit heeft echter nog niet geleid tot het effectief opheffen van de blokkade voor voedsel, medicijnen en hulpgoederen. Actie blijft daardoor absoluut  noodzakelijk.

Wake op 28 december: kom ook (aanmelden en legitimatieverplicht)
Daarom is besloten een wake te organiseren. Met de support van de gemeente Den Haag zal deze op 28 december in de middag in het Vredespaleis in Den Haag plaatsvinden (klik hier voor de pdf met meer informatie). Hoe meer mensen aanwezig zijn, des te krachtiger het geluid zal zijn. Religieus Nederland weet zich betrokken bij het bereiken van een humanitaire oplossing voor de burgerbevolking in Jemen.

Een ieder die wil deelnemen, dient zich zo spoedig mogelijk in persoon aan te melden het adres dat in de pdf of hierboven is genoemd, en met geldig identiteitsbewijs naar het Vredespaleis te komen (het Vredespaleis hanteert een zeer strikt toegangsbeleid om de veiligheid te waarborgen; men dient zich aan te melden met de naam die ook op het identiteitsbewijs staat vermeld. Wijs ook anderen op de wake.

Voorafgaande aan de wake vindt in het Vredespaleis zelf een bijeenkomst plaats, waar onder andere mensen uit Jemen zullen vertellen over de situatie in Jemen. De aanwezigen zal gevraagd worden om een steunbetuiging.

Een ieder wordt om 14.15 bij het Vredespaleis verwacht; de bijeenkomst duurt tot 16.30 uur