Geef licht aan vluchtelingenkinderen

In Nederland zijn er ongeveer 400 kinderen die hier al meer dan vijf jaar wonen zonder verblijfsvergunning. Deze kinderen leven in grote angst en onzekerheid. Ze zijn bang te worden uitgezet naar een land dat ze niet kennen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat uitzetting na een verblijf van vijf jaar in Nederland schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen. In 2013 is een regeling ingevoerd waar deze kinderen een beroep op kunnen doen, de regeling langdurig verblijvende kinderen, ook wel het ‘Kinderpardon’ genoemd, maar in de praktijk blijkt dat bijna alle aanvragen worden afgewezen.

De Raad van Kerken in Nederland pleit daarom al jaren samen met anderen, waaronder Kerk in Actie, voor een ruimhartige regeling voor deze kinderen. Onze boodschap aan de beleidsmakers is: Stop met uitzetten en regel het recht op verblijf voor kinderen die vijf jaar of langer in Nederland zijn.

Met kerst vraagt Kerk in Actie uw aandacht voor vluchtelingenkinderen in Myanmar, Syrië en Libanon. Maar: ook in Nederland zijn er vluchtelingenkinderen die leven in angst en onzekerheid. Ook aan hen willen we licht geven. Vanuit Kerk in Actie komt de oproep om o.a. de burgerlijke gemeente te benaderen als deze nog een ‘kinderpardon gemeente’ is.

Wat kunt u doen voor een betere regeling?

  • Houd voorbede in uw kerk. Hieronder vindt u een gebedsintentie die u kunt aanpassen.
  • Vraag aan de burgemeester en gemeenteraadsleden in uw woonplaats om ‘kinderpardon gemeente’ te worden. Op de website van De Goede Zaak kunt u nagaan of uw gemeente al Kinderpardon gemeente is.
  • Is uw gemeente al kinderpardon gemeente? Bemoedig dan uw burgemeester en gemeenteraadsleden via een kaart om bij de landelijke politiek in Den Haag te pleiten voor versoepeling van het kinderpardon. Vraag aan de bezoekers van uw kerstdiensten om een kaart te schrijven – zie voorbeeldtekst 1 – en bezorg deze kaarten in het gemeentehuis.
  • Is uw gemeente nog geen kinderpardon gemeente? Start dan een lokale petitie via https://actie.degoedezaak.org/efforts/kinderpardongemeenten en vraag uw burgemeester en gemeenteraad om zich achter dit initiatief te scharen. Vraag aan de bezoekers van uw kerstdiensten om een kaart te schrijven – zie voorbeeldtekst 2 – en bezorg deze kaarten in het gemeentehuis.

U kunt kaarten bestellen bij Kerk in Actie. U kunt ook eigen kaarten gebruiken. Tip: stem de actie af met andere kerkelijke gemeenten binnen uw gemeente.

Voorbede

Goede God,

We bidden juist op dit kerstfeest voor kinderen die al jong door hun ouders werden meegenomen op de vlucht voor politiek geweld, zoals ook Jezus vlak na zijn geboorte met zijn ouders moest vluchten voor het geweld van Herodes. Ontferm u over hen!

We bidden voor kinderen die in ons land asiel hebben aangevraagd en nog wachten op het antwoord, terwijl ze na jaren wachten al diep geworteld zijn ons land en onze cultuur. Geef onze beleidsmakers de moed en de wil gastvrij te zijn, hen niet langer aan de psychische schade van het wachten bloot te stellen en de rechten van deze kinderen hoog te houden.

Omdat U ons allen bij name kent, bidden we speciaal voor het gezin Tamrazyan, dat de afgelopen weken kerkasiel heeft gekregen in de Bethelkapel in Den Haag. Voor Hayarpi, Warduhi, Seyran en hun ouders bidden wij. Ondanks de betrekkelijke veiligheid die Den Haag hen biedt, zijn ze al weken niet buiten de deur geweest en voelen dagelijks de beklemmende angst dat zij alsnog zullen worden uitgezet. Wees hen nabij in deze tijd tussen hoop en vrees!

We bidden u dat de Geest van Jezus Christus ons op dit feest van Vrede op Aarde met grote vreugde en compassie vervult, om niet te rusten voordat ieder mensenkind op heel de aarde tot zijn of haar recht is gekomen. Uw Rijk kome!

Goede God, U danken wij voor Uw vrede, u loven wij om uw welbehagen in ons mensen!

(door ds. Gerhard Scholte uit Amsterdam)

Voorbeeldtekst 1:

Beste burgemeester, geachte leden van de gemeenteraad,

Hartelijk dank dat u zich achter de oproep voor een kinderpardon hebt geschaard. Ik hoop dat u zich hier actief voor zult blijven inzetten, ook bij de verantwoordelijke politici in Den Haag, totdat een betere regeling tot stand is gekomen.

Uw steun is ontzettend belangrijk in onze gezamenlijke strijd voor ruim 400 kinderen die uitgezet dreigen te worden. Ik vind dat zij een kinderpardon verdienen.

Met vriendelijke groet,

Voorbeeldtekst 2:

Beste burgemeester, geachte leden van de gemeenteraad,

Ik roep u op om zich achter de oproep voor een kinderpardon te scharen. Maak van onze gemeente een kinderpardongemeente en stuur een brief naar staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid!

Uw steun is ontzettend belangrijk in onze gezamenlijke strijd voor ruim 400 kinderen die uitgezet dreigen te worden. Ik vind dat zij een kinderpardon verdienen.