Nieuwe brochures Stichting Gave

Stichting Gave heeft twee nieuwe brochures uitgebracht. De brochure ‘Samen sterk’ geeft kerken advies in het contact met statushouders. De tweede brochure, ‘Een helende gemeenschap’, helpt christenen bij het geven van pastorale hulp aan vluchtelingen. Advies is nodig, omdat cultuurverschillen of trauma’s bij de vluchteling het contact kunnen bemoeilijken.

Overal in Nederland wonen vluchtelingen die in de laatste vluchtelingencrisis naar ons land zijn gekomen. Dat betekent dat in ieders omgeving vluchtelingen wonen. Het is een bijbelse roeping om naar vreemdelingen om te zien. Dat gaat niet altijd vanzelf. Door cultuurverschillen kun je een vluchteling beledigen zonder dat je het door hebt, waardoor het contact verwatert. Of je ziet dat het psychisch niet goed gaat met een vluchteling, maar je weet niet wat je voor hem kunt doen. Daarom helpt Gave kerken en christenen bij het contact met vluchtelingen of het verlenen van doelgroepgericht pastoraat.

Samen sterk
Met de brochure ‘Samen sterk’ geeft Gave kerken handvatten en praktische tips om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Veel vluchtelingen leven zonder echt contact, zonder vriendschap en vol heimwee naar land, familie en vrienden. Daarnaast kunnen vluchtelingen problemen ondervinden bij allerlei praktische zaken. In de brochure legt Gave uit welke instanties een rol spelen bij de inburgering van vluchtelingen en welke rol de kerk hierin kan vervullen.  De kerk kan concrete hulp bieden, bijvoorbeeld bij het leren van Nederlands of leren fietsen. Daarnaast kan de kerk vluchtelingen laten merken dat ze gezien worden, geliefd en welkom zijn. Bijvoorbeeld door maaltijden te organiseren of vluchtelingen te verwelkomen in de zondagse dienst. “Dit werk heeft ook onszelf veranderd en leert ons om op een andere manier kerk te zijn. God zegent ons met nieuwe mensen en wij mogen hen tot een zegen zijn.” (Een vrijwilliger van ‘Coming Home’, gastgezinnenproject in Winsum)

Een helende gemeenschap
De brochure ‘Een helende gemeenschap’ biedt inzicht en advies in de pastorale problemen die kunnen spelen bij vluchtelingen. Daarnaast laat de brochure zien wat een kerk of christen hierin kan betekenen. Bij het pastoraat aan vluchtelingen zijn er extra dimensies om rekening mee te houden, zoals de taalbarrière, cultuurverschillen, een andere geloofsbeleving en hun vluchtachtergrond. In de brochure legt Gave uit hoe het pastoraat hier op in kan spelen en hoe doorverwezen kan worden naar professionele hulp.

Christenen in contact met vluchtelingen
Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. Daarvoor inspireert, traint en ondersteunt Gave kerken en christenen om lokaal contacten op te bouwen met vluchtelingen en hen Gods liefde te laten zien. Dit doet Gave bijvoorbeeld door middel van brochures, cursussen of de digitale bibliotheek op de website.

Downloaden en bestellen

1. De brochures zijn gratis te downloaden via de digitale bibliotheek van Gave, na het aanmaken van een gratis account.
2. Brochure ‘Samen sterk’: www.gave.nl/bibliotheek/samensterk
3. Brochure ‘Een helende Gemeenschap’: www.gave.nl/helendegemeenschap
4. In de webshop van Gave kunnen de brochures voor 2,50 euro per stuk worden aangeschaft.

Kijk voor meer informatie op www.gave.nl.

Foto: Stichting Gave