Kinderen in de Week van Gebed

Ook voor de kinderen is er materiaal ontwikkeld in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid. Het thema is ‘Recht voor ogen’. Centraal staat het verhaal van Jozef. Het materiaal is bedoeld voor de basisscholen en kan ook gebruikt worden voor de kindernevendienst. Voor de basisscholen wordt er onderscheid gemaakt tussen activiteiten voor kinderen in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw, maar er zijn ook activiteiten die voor alle kinderen van de basisschool samen zijn. Er zijn verschillende werkvormen: zingen, kringgesprek, rollenspel.

Wij stellen het op prijs na afloop van de Week van Gebed te horen hoe het materiaal binnen de school/kindernevendienst een plek heeft gekregen. Dan kan via rvk@raadvankerken.nl

Voor het materiaal zie de pagina van de Week van gebed op deze website: klik hier