Ervaringen kerkproeverij

In de Rooms Katholieke Kerk werd o.a. in het bisdom Roermond volop meegedaan. In Bolsward maakten de gelovigen zélf streetart (zie foto).

De ‘Kerkproeverij’ wordt meer en meer een begrip. De vraag ‘doen we mee?’ ligt meer voor de hand, de bekendheid groeit, zo constateert de kerngroep Kerkproeverij. Via de sociale media was er veel aandacht voor de kerkproeverij en ook de website werd goed bezocht om folders en uitnodigingskaarten te downloaden; of filmpjes die gebruikt kunnen worden in de kerkdienst. Er verschenen vooraf artikelen in verschillende kranten.

Ervaringen uit het land
Vaak wordt er plaatselijk samengewerkt met de andere kerken: bijvoorbeeld in Voorburg – waar een gebedsnoveen vooraf ging aan de Kerkproeverij. In Mijnsheerenland meldt de predikant dat hij zo enthousiast is over deze actie, omdat het een missionair initiatief is waar de hele gemeente bij betrokken raakt. In Apeldoorn deden bijna alle plaatselijke geloofsgemeenschappen mee en stonden er billboards langs de kant van de weg (zie foto). Het Leger des Heils deed intensief mee, in het korps Valleistreek waren zelfs 30 gasten. Bij de Kerk van Zevende-dags Adventisten waren er in de gemeente Den Haag 30 extra bezoekers vanwege de Kerkproeverij waar er normaliter 120 kerkgangers zijn.

De plenaire Raad zal aan de hand van de evaluatie van de kerngroep zich in de komende vergadering (14 november) buigen over de voortzetting. Daarbij zal er ook aandacht zijn voor de datum. Het is druk in het kerkelijk seizoen ten tijde van de Kerkproeverij. Echter, plaatselijke kerkgenootschappen hebben alle vrijheid en ruimte om hun eigen weg te kiezen. Soms combineren ze.

Rond de Kerkproeverij zelf werd een ‘streetart’actie georganiseerd (zie foto). Bij verschillende kerken in het midden van het land werd de zondag vóór Kerkproeverij zelf een afbeelding voor de drempel neergelegd en werd aan kerkgangers gevraagd: ‘wie nodig jij uit?’ Daarvan zijn filmpjes gemaakt die via de sociale media verspreid werden.

Er hebben zich 350 kerkgemeenschappen opgegeven via de website. De ervaring leert, dat veel gemeenten/parochies zich juist niet opgeven via de website. Sommige kerkgemeenschappen gaven aan niet mee te doen. Daarvoor werd een aantal redenen genoemd, waaronder de ‘Startzondag’ in de Protestantse Kerk. Ook leeft het beeld dat de Kerkproeverij veel organisatie vergt, terwijl de bedoeling nu juist niet is dat je deze zaterag/zondag uitvoerig optuigt met extra activiteiten, maar juist dat het een ‘gewone’ zaterdag/zondag is waarop je rekening houdt met mogelijke gasten. Daarnaast hoeft de Kerkproeverij niet precies op de datum gehouden te worden; het kan ook heel goed een zondag eerder of later. Wel blijven mensen het moeilijk vinden iemand uit te nodigen. Herhaling en oefening moet er een gewoonte van maken.

Foto’s vbnb: Bolsward, ‘street-art’, billboard Apeldoorn