Inspiratiefestival: van overal gekomen

En zo komt het inspiratiefestival tot een zonnig slot. West-Terschelling laat zich van zijn mooiste kant zien als de deelnemers zondag 28 oktober op de boot stappen richting thuis. In de meditatieve viering in de Westerkerk zingen we lied 283 uit het liedboek. Een mooie samenvatting van een inspirerend samenzijn op dit gastvrije eiland.

‘En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.’


Ds. Corrie-Bark-Bakker gaat voor in een Lectio Devina over Psalm 139:14. ‘Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.’

In het liturgische tableau in de Westerkerk heeft ook de Inspiratiekaars een plek. In 2016  vond het eerste festival plaats, de editie van 2018 is het vervolg. Hier vond vrijdag de opening plaats en hier is de kaars aangestoken. Ieder van de deelnemers neemt een vlammetje van de kaars mee naar huis.  We zingen lied 416 ten afscheid: ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, en in Zijn naam elkaar begroeten.


Zaterdagochtend,10:00 uur. Een groep wandelaars staat klaar om te beginnen aan een ‘walk of peace’, een wandeling voor gerechtigheid en vrede. Onder leiding van Yose Hohne en Kees Nieuwerth trekken de wandelaars de bossen en duinen van Terschelling in. Tijdens de wandeling wordt stilgestaan bij 3 staties, over gerechtigheid, weerbaarheid en vrede en verbinding met de aarde, de schepping.

 
   

 

Nieuwe mensen

 Het festival biedt kansen nieuwe mensen te leren kennen, maar ook om contacten te hernieuwen. Ook Klaas van der Kamp schuift aan, als classis predikant in Overijssel en Flevoland. Hier tijdens een gesprek waarbij ervaringen worden uitgewisseld over de pioniersplekken en de  kliederkerken. Allebei nieuwe vormen van kerk zijn.  
   
Nederland is in de ban van een fascinerende mix van geloof en ongeloof. Kerken mogen leeglopen, maar The Passion is populair en boeken over God en geloven worden grif verkocht. Op Terschelling gaan over (on)geloof in Nederland Klaas van der Kamp en Erica Meijers (universitair docent diaconaat PThU) met elkaar in gesprek. Onder leiding van Marten van der Meulen (universitair docent Godsdienstsocilologie aan de PTHU) levert dit een boeiend gesprek op met de festivalgangers.
   
 Tijdens de lunch vertellen organisatoren Mathilde de Graaff en Marten van der Meulen (links op de foto) over wat ze beogen met het festival. Het idee is dat mensen elkaar ontmoeten op een drietal gebieden, te weten spiritualiteit, inhoudelijke verdieping en beleving van cultuur. Het rijke en diverse programma biedt voor elk wat wils. Bij de ontmoetingen die plaatsvinden is er ruimte voor geloofsgesprek, het opdoen van inspiratie, kennis en nieuwe ideeen.  


Na het vrijdagmiddagprogramma
Gezellige drukte na het middagprogramma van vrijdag, met deelnemers van alle leeftijden afkomstig uit heel Nederland, o.a. gezinnen die van de herfstvakantie gebruik hebben gemaakt om er een lang weekend Terschelling van te maken.


Aankomst
De lucht klaart op als de boot het eiland nadert, en er komen zelfs stukjes blauwe lucht tevoorschijn. Terschelling laat zich van zijn goede kant zien. De kerken heten de festivalgangers welkom! Bij de registratiebalie is het gezellig druk. Programmaboekjes en plattegronden van het eiland en de festivallocaties worden uitgereikt. ‘Er zijn al drie volle veerboten met festivalgangers aangekomen’, vertelt Kees Nieuwerth. Hij maakt samen met tal van ‘eilandbewoners’ deel uit van het welkomsteam dat in een loods bij de haven de deelnemers ontvangt.

Het festival kan beginnen! Iets meemaken van het inspiratieweekend, dit bericht wordt vervolgd, en verder zie ook: https://www.pthu.nl/Inspiratiefestival/