Vrede wint

Aanstaande zondag wordt in Utrecht en in minstens 25 andere plaatsen in Nederland een Walk of Peace gehouden, ondersteund door vredesorganisatie PAX en de Raad van Kerken in Nederland. Deze Walk of Peace is een van de activiteiten in het kader van de internationale Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede waartoe door de Wereldraad van Kerken in 2013 is opgeroepen.

Eerdere vredeswandelingen vonden plaats in 2015, 2016 en 2017. Met deze Walk of Peace laten christenen samen met moslims en allerlei sympathisanten zien dat samenleven in verschil wel degelijk kan, sterker nog, gebeurt, midden in een grote stad en overal in het land. Ze onderstrepen daarmee het belang van een beweging naar meer rechtvaardigheid als voorwaarde voor vrede.

Immers, we moeten niet concluderen dat vreedzaam samenleven niet mogelijk is, al of niet genetisch bepaald, maar dat rechtvaardigheid en meer gelijkheid er een voorwaarde voor zijn; lokaal, nationaal, Europees en mondiaal. Criminaliteit en conflict zijn niet het gevolg van genetische aanleg of etnische verschillen, maar van diepgewortelde sociale achterstelling.

Die ongelijkheid en achterstelling spelen lokaal (bijvoorbeeld in Den Haag, Benoordenhout versus Schilderswijk), nationaal (Randstad tegenover Oost-Groningen), Europees (noord tegenover zuid, west tegenover oost) en mondiaal. Lokaal en nationaal gaat het daarbij om wonen in mindere buurten, scholen van mindere kwaliteit, een lager schooladvies, geen mondige hoog opgeleide ouders en lagere kansen op de arbeidsmarkt. En mondiaal om zaken als ongelijkheid in invloed op besluitvorming, in het profiteren van welvaart en rijkdom aan grondstoffen, in de lasten van prijsstijgingen door speculatie, in effecten van klimaatverandering etc. Aan rechtvaardigheid en meer gelijkheid kunnen we zelf een bijdrage leveren. Door onze keuzes van banken, in winkels en in het stemhokje. Of door onze roep om vrede, rechtvaardigheid en gelijkheid te laten zien en horen. Zondag in de Walk of Peace.

Info: www.vredesweek.nl/walk-of-peace en www.raadvankerken.nl