WCC bij symposium

Voor het symposium van donderdag aan de Vrije Universiteit hebben zich zo’n 150 mensen opgegeven. Mensen die dit lezend het evenement willen bijwonen, kunnen alsnog aanschuiven, als ze zich nu melden bij de VU. Dat heeft Marten van der Meulen, organisator van het symposium, desgevraagd medegedeeld.

Zoals bekend bestaat de Wereldraad van Kerken donderdag 23 augustus op de kop af zeventig jaar. Dat wordt een dag lang in de hoofdstad gevierd. Amsterdam was in 1948 de stad waarin het tenslotte allemaal begon. Sluitstuk van de viering donderdag is een samenkomst in de Nieuwe Kerk. Daaraan voorafgaand is er een walk of peace door Amsterdam. En de feestelijkheden beginnen met een symposium aan de Vrije Universiteit.

De centrale vraag op het symposium is: How can one be a host of peace for someone else? De sprekers, die vanuit de hele wereld komen en heel verschillende contexten en situaties ervaren hebben, vertellen hun persoonlijke verhaal rond deze vraag en reflecteren daar theologisch op. Natuurlijk is de Wereldraad ruim vertegenwoordigd bij het symposium. Daar zullen aanwezig zijn: dr. Agnes Abuom, Moderator World Council of Churches, rev. dr. Olav Fyske Tveit, General Secretary World Council of Churches, rev. Mathilde Sabbagh, National Evangelical Synod of Syria and Lebanon, rev. Najla Kassab, President World Community of Reformed Churches, Mpho Tutu van Furth, Executive Director Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation en Kathleen Ferrier, Honorary professor at the Asian University for Women, oud- Tweede Kamerlid en voormalig coördinator van SKIN.

Er zijn verder 22 jongeren die meedoen aan een Youth Pilgrimage, voorafgaand aan het symposium. Zij spelen tevens een rol in het symposium en in de viering daarna.

Het symposium vindt plaats van 11:00 – 13:00 uur in het auditorium VU, Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Aanmelden is gratis: https://www.pthu.nl/actueel/agenda/!/6086/symposium-70-jarig-bestaan-world-council-of-churches

Foto:
Links Olav Fykse Tveit, eerder dit jaar, toen het Centraal Comité in Geneve bijeen was en op zondag een viering organiseerde in de ‘kerk van Calvijn’. Tveit was er met zijn vrouw en sprak voorafgaand aan de dienst met de pastor loci.