Vrijzinnigen kijken terug

De Vrijzinnigen Nederland kijken in hun blad ‘Vrije Ruimte’ terug op hetjubileum van de Raad van Kerken. De vrijzinnigen zijn in januari 2012 associé geworden van de Raad. Daaraan ging een discussie vooraf, zowel bij de Raad als bij de vrijzinnigen. ‘Na schriftelijke consultatie van de leden in 2011 bleken 1963 leden voor het aanvragen van een geassocieerd lidmaatschap en 1199 leden tegen’. Daarmee bleven de vrijzinnigen deelnemen aan de plenaire Raad, waar ze vanaf 1968 al mee waren verbonden als gastlid.

‘Het is goed om verwant te zijn met de Raad van Kerken in Nederland en het vrijzinnige geluid daar te laten horen. Vele afdelingen hebben tenslotte ook nauwe banden met de lokale Raden’, aldus de scribent. In het artikel wordt gerefereerd aan de bundel ‘De Geest Waait’, verschenen ter gelegenheid van het vijftig-jarig jubileum. In een terugblik op de periode vanaf 1968 zegt Vrije Ruimte: ‘Vele vertegenwoordigers hebben ons vertegenwoordigd, een enkele noemen we bij naam: Aart van Lunteren, Han de Jong en Martine Pothuis’.