Armoede in Noord-Holland

Het gaat goed met Nederland, maar niet met iedereen. Dit maakt de situatie voor mensen die in armoede leven alleen nog schrijnender. Bijna 600.000 huishoudens hebben kort of lang met armoede te maken. De groep die vier jaar of langer van weinig  geld moet rondkomen, neemt ondanks de economische groei nog toe.

Het blijft van belang dat kerkelijke gemeenten en parochies zich betrokken voelen. Daarom organiseert het Oecumenisch Platform Noord-Holland een oecumenische studiemiddag ‘Armoede in Noord-Holland: Goed voorbeeld doet goed volgen’.

Plaats en datum van samenkomen: vrijdag 21 september 2018 van 13.00 – 16.30 uur te Heiloo

Voor deze middag zijn mensen en organisaties uitgenodigd die vertellen over hun ervaring met de aanpak van armoede: hoe je armoede op het spoor komt, armoede kunt signaleren en mensen die van weinig geld rond moeten komen kunt helpen. Op de middag is er ook ruimte voor ontmoeting en uitwisseling.

Deze middag vormt tevens de start van het Oecumenisch Platform Noord-Holland de opvolger van de provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland, die op 1 januari 2017 is gestopt.

Aanmelden kan via onze website: https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact. In de flyer vindt u het uitgebreide programma met interactieve workshops.

Downloaden flyer Armoede in Noord-Holland: klik hier