Jaarverslag 2017

van de beraadgroep Samenlevingsvragen

In het jaarverslag van de beraadgroep Samenlevingsvragen onder andere aandacht voor de door de beraadgroep georganiseerde bezinningsbijeenkomst met het oog op de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017. Daarnaast koos de beraadgroep ervoor om zich voor langere tijd te richten op het thema ‘vrede en veiligheid’. De keuze komt voort uit een zekere bezorgdheid over een vooral technocratische insteek op dit onderwerp in de politiek en een behoefte aan bezinning op de waarden die hierbij in het geding zijn. Lees meer …