Liturgie vredesweek

De vredesbeweging Pax heeft met het oog op de vredesweek materiaal uitgebracht voor een kerkelijke viering. De uitgave van 24 pagina’s is bij Pax te bestellen. Het thema van de vredesweek is ‘Generaties voor vrede’ en de oecumenische redactie geeft suggesties voor vieringen in de Vredesweek van 15 t/m 23 september 2018.

Aan de hand van het oecumenisch bijbelleesrooster van die beide zondagen reikt Pax gebeden, liederen, een beeldmeditatie en een nieuwe psalm aan.

Een centrale tekst komt uit het Marcus evangelie, hoofdstuk 9, vers 24  ‘Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp.’ Het is een uitroep van een radeloze vader die het beste wil voor zijn zoon en zich niet begrepen voelt door de apostelen. Zowel Bram Grandia als Christianne Karrer nemen deze tekst als uitgang voor hun bijdragen. Daarnaast worden de lezingen uit de Jakobus brieven nader uitgelegd.

Er is een nieuwe psalm ‘God van mensen dichtbij’ geschreven speciaal voor de vredesweek. Enis Odaci van de stichting Humanislam heeft de tekst opgesteld. De gebeden, liederen, beeldmeditatie en ideeën voor een kinderviering zijn afgestemd op de thematiek van de Vredesweek.

Meer informatie: klik hier