Droogte onderwerp in gebed

Er zijn in Nederland verschillende kerken die in de eredienst zondag aandacht besteden aan de warmte en de droogte. Ze benoemen de het thema in de verkondiging of ze geven het een plek in de voorbeden. Dat blijkt uit een verkenning op het internet. 

Vooral de boeren die gewassen op het land zien verdrogen, hebben het moeilijk. Ze vrezen teruglopende inkomsten en verliezen. Mink de Vries, voorzitter van de provinciale samenwerking van de kerken in Overijssel, geeft aan dat hij zelf onlangs al de zorg in de gebeden onder woorden heeft gebracht. En Klaas van der Kamp, wijst er voor een regionale omroep op dat ook ouderen en zieken last hebben van de aanhoudende warmte. Hij noemt verder de verbinding die verschillende mensen leggen met de klimaatveranderingen en de zorgen die ze daarover hebben.

Het Algemeen Dagblad zegt dat de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland aan de achterban gevraagd heeft het thema in het gebed in de moskee een plek te geven. In Marokko, waar het vaker droog is, wordt wel vaker bij droogte een regengebed gehouden, maar in Nederland zou dit de eerste keer zijn.

Voor meer informatie klik hier.