President in de wacht

‘Het was tijd voor een Europeaan’. Die uitleg gaf Henk Stenvers, algemeen secretaris van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit onlangs in het Nederlands Dagblad bij een bericht dat hij in juli 2021 de nieuwe voorzitter van Mennonite World Conference (MCW) zal worden, de internationale organisatie van doopsgezinde en anabaptistische kerken. Het is voor het eerst sinds de oprichting dat er weer een Europeaan voorzitter wordt, en dan nog wel een Nederlander. Bijzonder. Vandaar dat de zomereditie van doopsgezind.nl direct op pagina 2 het bericht van de eervolle benoeming van Henk Stenvers verder wereldkundig maakt.

In 2025 herdenken de mennonieten dat vijfhonderd jaar geleden de eerste persoon werd gedoopt. Dat was in Europa. Alleen de eerste voorzitter van de MWC, die is opgericht in 1925, was Europeaan. Dat was de Duitse predikant Christiaan Neff, de grote inspirator achter het ontstaan van MWC. Tijd dus om opnieuw een Europeaan de voorzittershamer te gunnen. Henk Stenvers is al jaren actief binnen de MCW, sinds 2012 is hij secretaris van één van de vier commissies. Daarmee komt zijn benoeming voor ingewijden niet onverwacht.

De feitelijke benoeming gaat pas in in de zomer van 2021. Het Nederlands Dagblad stelde dan ook de vraag waarom de benoeming nu al bekend is gemaakt. Henk Stenvers: ‘Elke zes jaar heeft de Mennonite World Conference een wereldwijde assemblee. Precies tussen twee van die bijeenkomsten in vergadert het algemeen bestuur van de MWC over een nieuwe voorzitter’. De benoeming vindt dus drie jaar voor de feitelijke indiensttreding plaats. 

De MWC is een verbond van doopsgezinde en mennonitische gemeenten wereldwijd. Er zijn 54 landen aangesloten op vijf continenten, 101 kerken in totaal. De kerken verschillen onderling nogal. ‘Nederland is, net als veel andere Europese landen, iets liberaler’, legde Henk Stenvers uit in een gesprek. ‘Afrika en Zuid-Amerika zijn conservatiever. Het gaat daarbij om de ‘gebruikelijke’ onderwerpen: de rol van de vrouw in de kerk en seksualiteit. In de MWC ontmoeten we elkaar, zonder de ander te willen voorschrijven wat te geloven. We hebben wel ‘gedeelde overtuigingen’ vastgelegd in zeven punten, maar dat is geen belijdenis die iedereen bindt.’

Henk Stenvers is sinds 2002 algemeen secretaris/directeur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland. Daarnaast is hij al enige jaren actief als secretaris van de Deacons Commission, één van de vier commissies van MWC. Sinds 2014 is hij tevens coördinator-Europa van MWC. Tijdens de komende wereldwijde assemblee van MWC, juli 2021 in Semarang (Indonesië), zal Stenvers officieel aantreden als voorzitter, waarmee hij de huidige voorzitter Nelson Kraybill opvolgt.

Henk Stenvers vertelde het Nederlands Dagblad over inspirerende voorbeelden wereldwijd. Henk Stenvers: ‘In Spanje zijn er negen mennonitische groepen met heel verschillende achtergronden: sommige liberaler, andere verbonden aan Honduras of de Amerikaanse zending. Zij trekken niet gescheiden op, zoals in veel andere landen, maar zijn bij elkaar gevoegd. Dat is mooi om te zien. Ik ben er een paar keer geweest en kwam altijd heel blij thuis’.

Foto: Henk Stenvers (bron: internet)