Ideeen voor pelgrimage

Tijdens het Centraal Comité van de Wereldraad in juni 2018 heeft de WCC verschillende handvaten aangeboden die door gemeenten over de hele wereld kunnen worden ingezet. Er zijn diverse bijbelstudies aangeboden, die men kan gebruiken voor kerkdiensten. Er is de suggestie gedaan om met een pelgrimsteam een pelgrimage te ondernemen. En wie zich wil verdiepen in de theologie kan te rade bij het boek ‘Walking together’.

Bijbelstudies

De Wereldraad heeft verschillende bijbelstudies laten schrijven over de pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Het biedt kerken wereldwijd de mogelijkheid om de pelgrimage in geloof te maken.

‘We moeten de bijbel in de knapzak hebben als we een pelgrimage maken’, zegt Susan Durber, voorzitter van de commissie Geloof en Orde van de Wereldraad.

‘Het is opvallend dat zelfs vertrouwde passages vaak onverwachte openingen bieden op het moment dat iemand anders er een reflectie aan wijdt’, zegt ze. ‘Ik heb voor de reis dagelijks brood nodig voor het lichaam en de ziel, en het lezen in de Bijbel met anderen biedt me proviand’.

De volgende teksten en reflecties zijn aanwezig:
Genesis 12: 1-9: Jione Havea
Genesis 21: 8-21: Jennifer Martin
Ruth 1: 1-22: Yolanda Pantou
Jona 1: 1-16: Guido Dotti
Jona 1: 4-5 en 4: 1-8: Liz vuadi Vibila
Jona 4: 1-11: Nascimento Cunho
Micha 6: 1-8: Jin Yang Kim
Mattheüs 10: 1-42: Fernando Enns
Lukas 24: 13-35: Susan Durber
Lukas 24: 13-35: Guido Dotti
Efeziërs 2: 11-21: Susan Durber

Er zullen nog meer meditaties komen in de loop van de tijd. Zie ook: hier.

Pelgrimsteams

Om de pelgrimage te stimuleren heeft de Wereldraad tijdens de bijeenkomst van het Centraal Comité in 2018 de pelgrimteams geïntroduceerd. In het Engels noemt de Wereldraad dat ‘pilgrim team visits’.

Een pelgrimsteam maakt een concrete reis naar een andere plaats. Men spreekt daar met lokale mensen over kwetsbare omstandigheden. Er vindt theologische reflectie plaats, waarbij de situatie wordt geplaatst in het licht van het evangelie.

Pelgrimsteams, zo adviseert de Wereldraad, bestaan bij voorkeur uit zo’n vijf tot zeven personen met een verschillende achtergrond van kerken, verschillende leeftijden en evenredig veel mannen en vrouwen. Het is handig om er iemand bij te hebben die goed is in communicatie.

Het gaat bij het bezoek over de vragen van gerechtigheid en vrede. Het is dus verstandig om mensen daarop voor te bereiden en vooraf te spreken over deze insteek. Mensen die zelf op dit punt iets hebben meegemaakt, kunnen daarbij het voortouw nemen.

Er zijn allerlei variaties mogelijk op de pelgrimsteams. Het is bijvoorbeeld mogelijk om twee kerken een onderlinge relatie te laten aangaan op basis van de ‘pilgrim team visits’. Als men meer informatie wil over de pelgrimteams zoals het de Wereldraad voor ogen staat kan men contact zoeken met ds. dr. Jin-Yang Kim (jyk@wcc-coe-org). Zie ook hier.

Walking together

De bundel ‘Walking together’ van de Wereldraad bevat dertien artikelen. Ze zijn in twee delen opgenomen: deel 1 gaat over ‘Walking together as ecumenical pilgrims’, deel 2 gaat over ‘metaphors and practices’.

In het eerste deel komen de volgende schrijvers aan het woord: Mark MacDonald, Agnes Abuom, Ioan Sauca en William Henn.

In het tweede deel zijn de volgende schrijvers in beeld: Fernando Enns, Susan Derber, Feleterika Nokise, Marian Gh. Simion, Magali do Nascimento Cunha, Jessie Fubare-Manuel, Tamara Grdzelidze, Guido Dotti, Wati Longchar.

De bundel bevat ook het document ‘Come and See’ als bijlage, de theologie van de pelgrimage die door Faith and Order is uitgebracht.

Voor een uitvoeriger beschrijving van het artikel van Ioan Sauca: klik hier.

Foto’s:
1. Bijbel uit het Reformatiemuseum. Naast de brontekst zijn aantekeningen gemaakt om de studenten te helpen bij de studie. 
2. Wat de Wereldraad verkondigt, praktiseert de Raad ook zelf; tijdens het Centraal Comité was er een delegatie aanwezig vanuit Noord-Korea met deels een eigen programma, deels aanwezig in onderdelen van de samenkomst; je herkent de mensen aan een piekfijne kleding en een speldje op het revers. 
3. Ioan Sauca is één van de auteurs van ‘Walking Together’.