Pelgrimteams

Om de pelgrimage te stimuleren heeft de Wereldraad tijdens de bijeenkomst van het Centraal Comité in 2018 de pelgrimteams geïntroduceerd. In het Engels noemt de Wereldraad dat ‘pilgrim team visits’.

Een pelgrimsteam maakt een concrete reis naar een andere plaats. Men spreekt daar met lokale mensen over kwetsbare omstandigheden. Er vindt theologische reflectie plaats, waarbij de situatie wordt geplaatst in het licht van het evangelie.

Pelgrimsteams, zo adviseert de Wereldraad, bestaan bij voorkeur uit zo’n vijf tot zeven personen met een verschillende achtergrond van kerken, verschillende leeftijden en evenredig veel mannen en vrouwen. Het is handig om er iemand bij te hebben die goed is in communicatie.

Het gaat bij het bezoek over de vragen van gerechtigheid en vrede. Het is dus verstandig om mensen daarop voor te bereiden en vooraf te spreken over deze insteek. Mensen die zelf op dit punt iets hebben meegemaakt, kunnen daarbij het voortouw nemen.

Er zijn allerlei variaties mogelijk op de pelgrimsteams. Het is bijvoorbeeld mogelijk om twee kerken een onderlinge relatie te laten aangaan op basis van de ‘pilgrim team visits’. Als men meer informatie wil over de pelgrimteams zoals het de Wereldraad voor ogen staat kan men contact zoeken met ds. dr. Jin-Yang Kim (jyk@wcc-coe-org)