Weggaan en toch blijven

Dit is de titel van een boek met artikelen, verhalen en bijdragen van ds. Bert Louwerse (1943-2014), jarenlang actief op het kerkelijk erf in brede zin. Hij was vele jaren lid van de plenaire Raad vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en zo actief betrokken bij het werk van de Raad van Kerken. De Raad kent hem vooral in zijn functie als algemeen secretaris in de Bond van VEG. Daarnaast was hij ook predikant van de Bond in Velp en Veendam, voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Zondagsschool Vereniging en van het Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg tegen Seksueel Misbruik (SMPR).

Het bestuur van het Seminarium van de Bond van VEG organiseert op zaterdagmiddag 26 mei 2018 in het kerkgebouw van de VEG Bussum een symposium waar het boek zal worden gepresenteerd. Na de officiele boekpresentatie vertellen ds. Dorette van Houten (VEG Franeker), ds. Laura van Weijen (VEG Nijverdag) en dr. Theo Hettema (docent aan het Seminarium en wetenschappelijk beleidsmedewerker bij het dienstencentrum van de PKN over het belang en de betekenis van het gedachtegoed van Bert Louwerse. Daarna is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Het boek (op het symposium te koop voor € 19,00) is samengesteld door Seminariumdocent dr. Leo Mietus en uitgegeven door theologische uitgeverij Narratio te Gorinchem.

Waar en wanneer
Kerkgebouw VEG Bussum, dr. Fred. van Eedenweg 43, 1401 GC Bussum, T: 035 6912707.
Tijd: 14:00 – 16:00 uur. U bent vanaf 13.30 uur welkom in de Hoekendijkzaal voor ontvangst met een kopje koffie of thee (te bereiken buitenom via de rechterzijkant, aan de achterzijde van de kerk gelegen). 

Aanmelden via het Bondsbureau van de Bond van VEG te Velp, tel. 026 3648249; e-mail info@bondveg.nl