Wandeling slavernijverleden

De onderzoekster Valika Smeulders heeft een wandeling samengesteld door Den Haag, waarin de koloniale geschiedenis tot uitdrukking komt. Dat bericht het blad ‘Kerk in Den Haag’.

Valika Smeulders is gespecialiseerd in de koloniale geschiedenis van Nederland. Op de vraag wat de rol was van Nederland in de geschiedenis van de slavernij, reageert Smeulders voorzichtig: ‘Verschillende groepen in Nederland kijken er verschillend naar’. Ze vindt het belangrijk dat er meer aandacht voor het onderwerp komt. Scholen kunnen daar een positieve rol in spelen. ‘Wie bijvoorbeeld weinig over slavernij geleerd heeft op school, denkt dat het verleden ver achter ons ligt’. In de afgelopen 20 jaar is er op de scholen al veel ten goede veranderd. In de geschiedenisboeken komt het onderwerp steeds prominenter naar voren. De lesmethoden maken daarbij nog te weinig zichtbaar wat Nederland uit dit beladen verleden zou kunnen leren.

Het blad ‘Kerk in Den Haag’ constateert dat er wel allerlei veranderingen zijn op te merken, ook buiten de schoolboeken. Waar bijvoorbeeld Johan Maurits van Nassau-Siegen tot voor kort nog een standbeeld had in het Mauritshuis vanwege de historie in de West-Indische Compagnie komt er nu steeds meer bezinning over wat er daadwerkelijk is gebeurd destijds. Het standbeeld van Maurits van Nassau-Siegen is verwijderd. De directie van het Mauritshuis reageert daarmee op de groeiende maatschappelijke discussie over hoe we in Nederland moeten omgaan met het slavernijverleden.

De Raad van Kerken heeft naar aanleiding van de herdenking van ‘150 jaar afschaffing slavernij’ in 2013 een verantwoording naar buiten gebracht over het slavernijverleden waar in wordt gegaan op de rol van de kerken.
“Wij als kerken in Nederland, verenigd in de Raad van Kerken, hechten er aan onderstaande uit te spreken tot de kerken en de nazaten van de mensen die ooit als slaven werden verhandeld en als slaven moesten werken; nazaten leven in verschillende landen, onder meer in Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland en Nederland…”

Voor de complete verklaring over de slavernij van de kerken, klik hier. 

Foto: Valika Smeulders (foto internet)