Campinggasten gezocht

Kent u jongeren in uw kerk met ideeën over de kerk van de toekomst? De organisatie van de ontmoeting rond 70 jaar Wereldraad van Kerken wil graag met ze in contact komen. Rommie Nauta heeft daarover een brief gestuurd aan diverse kerkleiders vanuit de Protestantse Kerk, de Protestantse Theologische Universiteit en de migrantenkerken SKIN.

Nauta refereert aan 70 jaar Wereldraad van Kerken. ‘Al meer dan zeventig jaar over kerkmuren heen kijken, onderzoeken, ontdekken en vieren wat wij gemeenschappelijk hebben’. Op 23 augustus zal dat gevierd worden met een speciale kerkdienst, een walk of peace en daaraan voorafgaand een vierdaagse voor jonge mensen, die het thema mee heeft gekregen van ‘On the Move’, a youth pilgrimage of justice and peace.

Van 21-23 augustus vindt de Pelgrimage plaats in conferentiecentrum De Glind. Met 12 internationale jongeren en een groep Nederlands jongeren (18-25 jaar) wil de organisatie nadenken over de thema’s die nu en in de toekomst van de kerk spelen op weg naar gerechtigheid en vrede. Deelname aan de activiteiten op 23 augustus maken onderdeel uit van het evenement.

Rommie Nauta zoekt voor het bijzondere evenement duo’s van jongeren tussen de 18 en 25 jaar, van zoveel mogelijk verschillende kerken, die onder meer:
* betrokken zijn met activiteiten in hun eigen kerk;
* interesse hebben in thema’s rond het samenbrengen van christenen met verschillende achtergronden;
* houden van kamperen;
* zich goed kunnen uitdrukken in de Engelse taal.

Opleiding en rol in de kerk zijn niet belangrijk. Er wordt juist gezocht naar een diverse samenstelling.

Jongeren die willen meedoen kunnen per ommegaande contact opnemen met Hanneke van den Biggelaar, h.vandenbiggelaar@protestantsekerk.nl of bellen naar 030-6927869.

Foto: jonge mensen gezocht (archief)