Verkeerschaos verwacht

Het bezoek van de paus aan de Wereldraad van Kerken op 21 juni 2018 zal met zeer veel veiligheidsmaatregelen gepaard gaan. Het historische bezoek – waar vanuit Nederland op is aangestuurd in verband met het zeventigjarig bestaan van de Wereldraad – zal onder meer tot verkeersopstoppingen leiden, zo is de verwachting. De Wereldraad houdt op 15 mei een persconferentie om het publiek van meer details te voorzien.

Kardinaal Kurt Koch van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen, ds. dr. Olav Fykse Tveit van de Wereldraad en ds. dr. Charles Morerod, bisschop van Lausanne, Geneve en Fribourg van de Rooms-Katholieke Kerk zullen onder anderen aan het woord komen tijdens een eerste persconferentie. Deze persconferentie gaat in op het programma van de paus. Onmiddellijk na dit overleg volgt een tweede persconferentie, waarop het over de veiligheid gaat. Diverse politiewoordvoerders en veiligheidsofficieren van het Vaticaan komen er aan het woord. Nu al is duidelijk dat bepaalde straten afgesloten zullen zijn en dat er op andere wegen behoorlijke vertraging kan optreden.

De aanwezigheid van de paus op 21 juni in Geneve is een eerste hoogtepunt van de viering van 70 jaar Wereldraad. De feitelijke herdenking zal daarna volgen op 23 augustus in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dat is één van de plaatsen in de hoofdstad waar de Wereldraad het levenslicht zag. Voor die gelegenheid komt de top van de Wereldraad over naar Amsterdam.