Actieve rol vrouwen

Ds. Saskia van Meggelen, majoor Jeanne van Hal en ds. Iris Speckmann behoren tot de vrouwen die een actieve rol spelen bij de viering van het vijftigjarig jubileum van de Raad van Kerken, maandag 21 mei in de Joriskerk in Amersfoort. Ook de dirigente van het koor, Luthine Postuma, is vrouw. En de geloofsbelijdenis wordt verzorgd door een van de jongvolwassenen uit de Evangelische Broedergemeenten: Vallery Linger. Daarmee lijkt balans te zijn gevonden in de genderverhouding. Het is één van de onderdelen waar de organisatie rekening mee heeft proberen te houden.

Het karakter van de bijeenkomst is sterk vierend van opzet. Daarom is al in een vroeg stadium aan de kerken gevraagd om een favoriet pinksterlied in te sturen, dat enigszins representatief is voor de eigen kerktraditie. De uitgave is onder de titel ‘De Geest waait’ verzonden aan alle abonnees van het Oecumenisch Bulletin. Daardoor wordt in bredere kring inzage gegeven in de diversiteit van de liederen binnen de kerken van de Raad.

De organisatie is inmiddels bezig om foto’s te selecteren. Aan plaatselijke raden is gevraagd om foto’s in te sturen die tijdens de receptie bekeken kunnen worden. Daar is van diverse kanten op gereageerd en het is nu aan de organisatie om het geheel te verwerken tot geschikte collages die een beeld geven van wat er zoal in de raden van kerken gebeurt.

De aanmeldingen voor de bijeenkomst lopen goed door. Er zijn er al meer dan tweehonderd. Maar gelet op de ruimte in de Joriskerk kan men zich nog steeds opgeven. Er is geen directe limiet. Opgave via rvk@raadvankerken.nl

Foto: Ds. Saskia van Meggelen, de nieuwe preses van de Protestantse Kerk, verzorgt de voorbeden tijdens de viering van vijftig jaar Raad van Kerken; wellicht is het voor verschillende oecumenici een eerste kennismaking met haar. Op de foto heft ze het glas, tijdens een receptie bij het afscheid van haar voorganger, ds. Karin van den Broeke, die als internationaal ambassadeur aan de Raad van Kerken blijft verbonden, en als resultaat daarvan binnenkort tekst zal sturen over een speciale conferentie op Curacao, waaraan ze deelneemt over staatloosheid.