Ruim 100 collecten

Ruim honderd kerken organiseerden een speciale collecte in 2017 voor het werk van de lande-lijke Raad van Kerken. De meeste collecten voor de Raad van Kerken kwamen binnen na zondag Trinitatis. Dat blijkt uit een analyse van de collecte-opbrengsten in 2017. Het bureau van de Raad van Kerken komt met de cijfers in de aanloop van Pinksteren (20 mei 2018) en de daarop volgende zondag Trinitatis (27 mei).

In totaal hebben 111 (cluster van) kerken in 2017 een collecte overgemaakt aan de Raad van Kerken. De meeste collectes zitten qua hoogte tussen de 0 en 200 euro (een kleine 80 procent), er zijn ook collecten die een substantieel hoger bedrag laten zien. In totaal gaat het om een bedrag van 25.000 euro. Daarmee beantwoordt de opbrengst aan het gestelde doel in 2017. De Raad hoopt in 2018 verder door te stijgen naar zo’n 40.000 euro collectegeld.

De cijfers laten zien dat de meeste inkomsten in juni, na de zondag van de drie-eenheid, zijn overgemaakt. De Raad had die zondag als adviesdatum naar buiten gebracht en kerkelijke gemeenten gevraagd om de viering van de eenheid van God als moment te kiezen in het jaar om een extra (deur)collecte te houden voor de eenheid van de christenen binnen de Raad van Kerken. Andere momenten waarop er relatief veel gedoneerd werd, was de maand februari (toen bekend werd dat de Raad kerken ging vragen om één keer per jaar een collecte voor de Raad te laten houden), september (in de regel opbrengsten van gezamenlijke vieringen in de vredesweek) en in de maand december (aansluitend bij oecumenische kerstvieringen). De cijfers laten verder zien, dat alle provincies bijdragen aan de collecten. In een oproep aan plaatselijke raden vraagt het bureau om de Raad in 2018 met een collecte te ondersteunen; zondag 27 mei lijkt daarvoor een geschikte datum. 

Foto: Geldtellen na afloop van een dienst (foto uit Nieuwleusen)