Zij & Wij doorbreken

Het zoeken naar gemeen- schappelijkheden tussen christenen en moslims dient te gebeuren vanuit de alledaagse werkelijkheid en niet door theoretische verhandelingen vanuit de traditie. Dit beweerde Rasit Bal, voorzitter CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) tijdens de studiedag ‘Een Gemeenschappelijk Woord’ bij de Raad van Kerken Nederland. Hij lichtte toe dat het ‘anders-zijn’ te vaak centraal wordt gesteld en dat het tijd is om het ‘zij & wij-denken’ te doorbreken.

Tijdens de studiedag op 24 april omtrent het document ‘A Common Word’ werden aan de hand van een briefwisseling tussen Harry Mintjes en Rasit Bal thema’s besproken die raken aan de christelijke en islamitische situatie in de Nederlandse samenleving. Onder begeleiding van dagvoorzitter Welmoet Boender vond een verkenning plaats hoe we een praktische vertaalslag kunnen geven aan het theologische document omtrent het ‘doen van het goede’.

Vanuit de zaal kwam een optimistisch geluid naar voren over interreligieuze samenwerking. Enkele predikanten vertelden over hun samenwerking met moskeeën waarbij de ontmoeting centraal stond. Zo vertelde een predikant uit Sneek: door ontmoeting ontstaat vertrouwen. En al pratend kom je gezamenlijk tot een ‘common word’ bijvoorbeeld door het met elkaar te hebben over ervaringen in het opvoeden van kinderen.

Opvoeding was een van de vier thema’s waarover de deelnemers aan de studiedag in groepen gingen brainstormen. Centraal stond de vraag hoe een praktische samenwerking tussen christenen en moslims aan de hand van de thema’s eruit zou zien. De overige thema’s waren diaconie/zakaat (armoedebestrijding), duurzaamheid en hoe nieuwsgierigheid de ontmoeting kan stimuleren.

Naast inspirerende voorbeelden van initiatieven zoals themaweekenden, uitwisselen van preken tussen imams en predikanten en interreligieuze ‘blinddates’, werden er ook wat kritische kanttekeningen geplaatst. Zo werd de vraag gesteld of moslimorganisaties niet een geheel andere organisatiestructuur hebben dan christenen waardoor samenwerking moeilijker tot stand komt. Ook werd de ‘ongelijktijdigheid’ tussen christenen en moslims meerdere keren aangehaald. Daar waar christenen al een lange traditie achter zich hebben, zijn moslims nog bezig een plek te veroveren in de samenleving, beaamde Rasit Bal. Volgens hem zijn wij de fase voorbij om aan elkaar te laten zien hoe mooi de eigen religie is en zijn wij nu beland op het punt dat wij elkaar kritisch moeten bevragen op moeilijke vraagstukken. Om die dialoog tot stand te laten komen in de maatschappij, is een open houding en oprechte betrokkenheid van zowel christenen als moslims nodig.

De Raad van Kerken zal zich aan de hand van de uitkomsten van de studiedag bezinnen op een verdere uitwerking van de interreligieuze ‘common ground’. Op de website zullen suggesties worden geplaatst hoe men de dialoog in de plaatselijke kerkgemeente kan stimuleren.

Foto’s:
1. Gesprek in één van de vier thema-groepen (opvoeding, zakat, duurzaamheid en nieuwsgierigheid)
2. De twee briefschrijvers naast elkaar: Rasit Bal (links) en Harry Mintjes (rechts)
3. Welmoet Boender (gespreksleider) houdt één van de flappen omhoog terwijl Meta Floor (rechts) even assisteert
4. Samen even spieken in de bronteksten