Pamflet tegen loondispensatie

Het kabinetsplan om loondispensatie in te voeren, heeft zeer nadelige gevolgen voor de mensen met een beperking. Hun arbeidsvoorwaarden gaan erop achteruit en het tast hun mensenrechten aan. Veertig organisaties, waaronder de Sociale Alliantie (waarbinnnen de Raad van Kerken deelneemt) sturen daarom een gezamenlijk pamflet naar de Tweede Kamer, in aanloop naar het Kamerdebat over de voorgenomen wetswijziging. In het pamflet worden de bezwaren tegen het plan toegelicht en de voorwaarden voor een alternatief op een rij gezet.

De 40 organisaties vinden dat het kabinet het loondispensatieplan moet schrappen. Het schaadt mensenrechten en maakt mensen met een arbeidsbeperking tot tweederangs werknemers. Bovendien ontbreekt de logica in de redenering van het kabinet. Het maatschappelijk draagvlak voor de plannen ontbreekt, stelt het pamflet. Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer vorige week bleek dat er veel weerstand is tegen de invoering van loondispensatie.

Gerechtigheid

Werknemers die met loondispensatie werken en een aanvulling op hun loon krijgen, krijgen te maken met het uitkeringsregime van de Participatiewet. Ook als zij werken naar vermogen, worden zij behandeld als uitkeringsgerechtigden en niet als volwaardige werknemers. Vanuit de kerken is onder meer via het knooppunt Kerken en Armoede bij verschillende gelegenheden naar voren gebracht dat de kerkelijke lijn geformuleerd wordt vanuit het begrip ‘gerechtigheid’, wat op essentiële onderdelen afwijkt van het begrip ‘participatie’. Gerechtigheid wil iedere groep, en juist mensen met minder kansen, op een zelfde manier tot hun recht laten komen. 

Sinds staatssecretaris Van Ark haar plannen toelichtte, is er ook kritiek gekomen. Zo werd een petitie van jongerenorganisatie Wij Staan Op! tegen de maatregel al 80.000 keer getekend en liet het College voor de Rechten van de Mens weten dat het kabinetsplan in strijd is met internationale verdragen, waaronder het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap.

De staatssecretaris debatteert donderdag 26 april met de Tweede Kamer over haar plannen. Het debat begint om 10.15 uur en is bij te wonen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Voorafgaand aan het debat voert de vakbond actie op Het Plein voor het Tweede Kamergebouw.

Deelnemers

Het pamflet is ondertekend door: Bart de Graaff Foundation, Bartiméus, Bijzondere Banen, BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland), Cedris, Centrum Chronisch Ziek en Werk, Christen Democratisch Jongeren Appèl, CNV Jongeren, CNV Vakcentrale, Coalitie voor Inclusie, Edwin van der Sar Foundation, Emma at Work, Everyday Heroes / Participatie Certificaat, FNV, FNV Sectorraad Uitkeringsgerechtigden, FNV Wajonggroep, Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Bosch, Gemeente Eindhoven, Gemeente Leiden, Gemeente Tilburg, Hoezo Anders, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, LFB, Lucille Werner Foundation, MEE, NVVK, Onbeperkt aan de Slag, Patiëntenfederatie Nederland, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, SBCM, Sociale Alliantie (waarin de Raad van Kerken participeert, naast onder meer de vakverenigingen), Federatie Opvang, Stichting Studeren & Werken op Maat (SWOM), Vakcentrale voor Professionals (VCP), VGN, Wiel en Deal, Wij Staan Op!