Homoseksualiteit en gender

Drie jaar lang was er subsidie van de rijksoverheid voor projecten voor de sociale acceptatie van homoseksuelen en transgenders in kerken en christelijke instellingen. Op 20 april werd het publieksverslag van de projecten gepresenteerd en overhandigd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het werd een bijzondere, internationale en kleurrijke bijeenkomst. Voorzitter van de Raad van Kerken, Dirk Gudde, was aanwezig en doet verslag.

De presentatie van drie jaar LCC Plus Projecten vond plaats op een verrassende locatie: de Pentecost Revival Church in Amsterdam Zuidoost. Aanleiding voor de contacten tussen de projectleiders en deze gemeenschap waren omstreden uitingen van predikant Emmanuel Konney van deze kerk. De uitspraken over homoseksualiteit, in het programma Nieuwsuur in februari van dit jaar, waren slecht gevallen in de LHBT+-gemeenschap (*) en daarbuiten. De contacten leidden ertoe dat de LCC Plus organisaties gastvrij ontvangen werden door de overwegend Ghanese kerkgemeenschap in de Bijlmer.

Voorafgaand aan de presentatie van de projecten vond een dialoog plaats met ds. Konney. In het gesprek gaf de predikant aan dat zijn uitspraken uit hun verband waren gehaald. Hij benadrukte vooral dat homoseksuelen welkom zijn in zijn gemeenschap. “We kijken ieder mens met liefde aan. En wat mensen voor keuze maken in wat zij doen en niet doen geldt: Leven en laten leven”. In de zorgvuldig voorbereide “dialoog” – meer een vraaggesprek – met ds. Konney , hield moderator Wielie Elhorst (projectleider, samen met Hans-Dieter de Smit) de meer inhoudelijke en theologische discussie op afstand. Ook de paneldiscussie die volgde, met onder meer voorzitter Henk Meulink van de Amsterdamse Raad van Kerken, hield het karakter van een vriendelijke uitwisseling.

Een korte presentatie van de projecten vulde het tweede deel van de middag. De projecten werden uitgevoerd door diverse christelijke organisaties die zich inzetten voor de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring: Het LKP, CHJC/ContrariO, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl, samen onder de vlag “LCC Plus Projecten”.

De volgende projecten passeerden de revue:

– “Met ons allen”, gericht op sociale acceptatie in reformatorische en evangelische kring. Onderdelen van het project waren onder meer: een themadag voor roze vrouwen, expertmeetings, een discussieavond met millennials in Amsterdam en een informatiestand op de EO Jongerendag.

– “Voor U niet verborgen”, gericht op ondersteuning van transgenders in hun geloofsgemeenschappen. Concreet kreeg dit gesprek gestalte in een publicatie en een themadag over gender fluidity.

– “Homo in de klas”, gericht op het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in het levensbeschouwelijk onderwijs. Een website, lesmateriaal en ondersteuning bij het ontwikkelen van veiligheidsbeleid waren belangrijke onderdelen van dit project.

Mevrouw Jacqueline Prins, directeur Emancipatie van het ministerie van OCW nam de publieksversie van het verslag van de projecten in ontvangst van stuurgroepvoorzitter Gert-Jan van Leeuwen. Zij toonde zich verheugd over de resultaten.

In de vraaggesprekken en forumdiscussies die middag bleek dat acceptatie van homoseksuelen nog niet hetzelfde is als acceptatie van homoseksualiteit, bijvoorbeeld op reformatorische scholen. Dat kwam ook sterk naar voren in enkele vragen vanuit de zaal, vanuit de gemeenschap die die dag de gastheer was. Met een bepaalde opvatting over de bijbel en de interpretatie ervan zijn afwijkingen van de heteroseksuele norm al gauw veroordeeld. Als reactie op de vragen uit de zaal gaf Marjon van Dam een indrukwekkend getuigenis. Zij heeft geworsteld met de bijbel – die centraal staat in haar geloof – en haar seksuele identiteit: “De grootste drempel om (zo laat!) uit de kast te komen, was mijn gedachte: als ik dit doe, dan is het uit tussen God en mij. Ik heb er twee jaar enorm mee geworsteld hoe God nu naar mij zou kijken en mijn uitkomst is: God is Liefde en als iemand mij kent, liefheeft, nabij wil zijn, dan is Hij het!”

De lidkerken van de Raad van Kerken ondertekenden in 2011 de verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen. Dit was een belangrijk signaal, dat, wat kerken ook mogen denken over homoseksualiteit, medemenselijkheid en respect altijd voorop moet staan. Ook destijds bleek hoe gevoelig de onderwerpen liggen binnen de kerken. Het was dan ook al grote winst dat deze verklaring (hoe vanzelfsprekend het ook zou moeten zijn dat christenen tegen dergelijk geweld zijn) opgesteld en getekend kon worden.

Het gesprek, in en tussen de kerken over seksuele oriëntatie en genderidentiteit – en niet in de laatste plaats over hoe we omgaan met de bijbel in dit gesprek – staat nog in de kinderschoenen. Dat gesprek begint met sociale acceptatie van homoseksuelen en transgenders. Wat dat laatste betreft mag de openheid van de Pentecost Revival Church een voorbeeld zijn voor andere kerken. Dat vervolgens het inhoudelijke gesprek nog moet beginnen, dat mag ook een van de conclusies zijn van de ontmoeting deze middag.

Dit was de derde keer dat de LCC Plus organisaties meerjarige projecten konden realiseren met financiële ondersteuning van de overheid. De organisaties komen voor de komende jaren – waarschijnlijk in een nieuwe alliantie – mogelijk opnieuw in aanmerking voor subsidie. De aanvragen voor de volgende ronde zullen spoedig worden ingediend.

Meer informatie over de LCC Plus Projecten en contactgegevens zijn te vinden op de website: http://www.lccprojecten.nl

(*) LHBT+ is een aanduiding voor lesbische, homoseksuele, biseksuelen en transgender-personen, waarbij de plus staat voor andere mogelijke seksuele en gendercondities en -expressies.

Foto’s:
1. De dag werd afgesloten met een Ghanees buffet
2. Directeur Emancipatie Jacqueline Prins neemt het publieksverslag in ontvangst