Vrijzinnige samenwerking

Enkele vrijzinnige kerken in Nederland slaan de handen ineen. Met de website www.begripkwekers.nl werken drie kerkelijke organisaties samen in een poging om de eigen stem sterker in de media te laten doorklinken. Het gaat om het Apostolisch Genootschap, de Remonstrantse Broederschap en Vrijzinnigen Nederland.

Op de website leggen de drie kerken uit, dat ze als vrijzinnige opiniemakers de onderstroom willen versterken op weg naar meer verbinding. Wies Houweling, Hans Leeflang en Joost Röselaers treden op als opiniemakers van de drie kerken. Ze schrijven: ‘Solidariteit is een woord met betekenis in het nu en in de toekomst. De vrijzinnige opiniemakers vormen een onafhankelijk netwerk van nieuwsgierige mensen, die voortdurend op zoek zijn naar kansen voor een meer verbonden samenleving. Zij ontlenen hun standpunten aan gedeelde vrijzinnige waarden, zoals het besef dat wij deel uitmaken van een samenhangend, onderling afhankelijk web van alle bestaan; de intrinsieke waarden en waardigheid van ieder mens; het omarmen van pluriformiteit in de natuur en in de samenleving; gerechtigheid, gelijkheid en compassie in menselijke relaties’.

De eerste artikelen op de site gaan over duurzaamheid en vluchtelingenbeleid.

Foto’s: Twee van de drie intiatiefnemers, respectievelijk Wies Houweling (Vrijzinnigen) en Hans Leeflang (Apostolische Kerk). (Foto’s internet)