Joriskerk: place to be

Een delegatie vanuit de Raad ging afgelopen week op verkenning in de St. Joriskerk in Amersfoort, waar het jubileum wordt gehouden. Luthine Postuma en Els Bosch van het vocaal ensemble Kavóca en Beppie van Laar en Klaas van der Kamp van het bureau van de Raad van Kerken onderzochten de mogelijkheden in de monumentale kerk. Het belooft een prachtige bijeenkomst te worden.

Het programma voor maandagmiddag 21 mei (tweede pinksterdag) heeft inmiddels zijn vorm gekregen. Er worden verschillende liederen gezongen die door leden van de Raad van Kerken zijn aangereikt als ‘lied typerend voor de eigen (Pinkster)traditie en met een boodschap waarin de visie op de toekomst van de oecumene onder woorden wordt gebracht’. De liederen zijn opgenomen in de bundel ‘De Geest waait’ die inmiddels zijn weg naar de kerkelijke achterban heeft gevonden. Natuurlijk kunnen niet alle liederen worden gezongen, maar nummers als ‘Come, Holy Spirit, come’ (Anglicaanse inbreng) en ‘Veni, Sancte Spiritus’ (Rooms-Katholiek) zullen zeker klinken. Priester Samuël Dogan is gevraagd om solo het lied te zingen dat vanuit de Syrisch-Orthodoxe traditie is ingebracht.

Tijdens de verkenning van de ruimte kwamen de talloze mogelijkheden aan bod die een kolossale ruimte als de Joriskerk biedt. Het nodigt het koor uit om vanuit de uitbouw bij de koorruimte zingend naar het liturgisch centrum te schrijden van waar ze de gemeentezang ondersteunen en deels in wisselzang met de gemeente de lofprijzing aanheffen.

De bezoekers centreren zich rond het liturgisch centrum en kunnen tijdens de receptie een kijkje nemen in de ruime wandelgangen, waar een foto-expositie van het oecumenische werk kan worden bekeken. Verderop in de kerk is een expositie te zien van de actrice-kunstenares Jip Wijngaarden. Jip Wijngaarden is bekend van film en toneel; zij vertolkte de rol van Anne Frank op de Bühne. Ze maakt ook schilderijen over Israël en de Bijbel. Daarvan is werk opgesteld in de St. Joriskerk met de titel ‘De Joodse Weg’.

Hoewel de muziek centraal staat, zijn er ook korte presentaties. Ds. Iris Speckmann (1978), wetenschappelijk medewerker vrijzinnige theologie van het doopsgezind seminarium, is gevraagd om negen minuten in te gaan op het thema ‘De Geest vuurt ons aan’. Zij geeft daarin haar visie op de oecumenische ontwikkelingen, die ze onder meer heeft leren kennen als afgevaardigde van de doopsgezinde sociëteit naar internationale ontmoetingen, zoals de laatste assemblee van de Wereldraad van Kerken in Boesan.

Mgr. Herman Woorts (1963), onder meer actief als hulpbisschop in het bisdom Utrecht, is gevraagd om vanuit de rooms-katholieke traditie iets te zeggen over het thema ‘Vertrouwen op de Geest’. In het slot van de bijeenkomst gaan Dirk Gudde en Klaas van der Kamp in gesprek over de oecumene in Nederland.

De liturgie is verder opgebouwd uit elementen die jonge mensen hebben aangereikt voor de oecumene. Fokke Wouda schreef een gebed waarin verleden, heden en toekomst samenkomen. Hij zal de tekst zelf uitspreken in de Joriskerk. Van de kant van de evangelische-broedergemeente hebben enkele jonge mensen een geloofsbelijdenis aangereikt die in de viering zal worden gebruikt.

De Evangelische Omroep verzorgt een korte video-impressie waarin de oecumene in beeld is gebracht. De video wordt getoond tijdens de viering.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 uur:
Aankomst met koffie en thee
14.50 uur:
Muziek
15.00 uur:
Viering
met mgr. Herman Woorts
met ds. Iris Speckmann
inbreng van jonge mensen  
en video EO
– muzikale ondersteuning door Kavóca, o.l.v. Luthine Postuma –
16.30 uur:
Receptie
met fototentoonstelling Raad van Kerken
en toegang tot de expositie ‘De Joodse weg’ van Jip Wijngaarden
18.00 uur:
Einde

Zij die zich nog niet hebben opgegeven, zijn hartelijk welkom met introducées. De bijeenkomst is gratis. Maar in verband met de organisatie, de schikking van zitplaatsen rond het liturgisch centrum en de catering is het van belang dat u zich te voren opgeeft via rvk@raadvankerken.nl. Er zijn al meer dan honderd aanmeldingen, maar de ruimte kan flexibel op maat worden gemaakt, dus voel u vrij zich aan te melden.

Foto’s:
1. Kavóca
2. Inspectie bij de receptieruimte van de Joriskerk
3. Jip Wijngaarden voor één van haar schilderijen