Pand klaar net na jubileum

De Raad van Kerken bereidt zich voor op de viering van het 50-jarig jubileum. Dat staat gepland voor 21 mei in de Joriskerk in Amersfoort vanaf 15.00 uur. Aanvankelijk was er een plan om de gasten vervolgens uit te nodigen aan de Koningin Wilhelminalaan. Daar wordt namelijk gewerkt aan een nieuw onderkomen van de Raad van Kerken. Maar dat idee is losgelaten, onder meer omdat de nieuwe kantoorruimte en de nieuwe vergaderzaal nog niet klaar zijn. En ook omdat er zoveel gasten verwacht worden, dat het lastig zou zijn om iedereen een blik te laten werpen in het nieuwe onderkomen.  De schilders zijn nog druk bezig. Het ziet er naar uit dat de ruimten begin juni betrokken kunnen worden. 

De kleine verhuizing van de Raad is nodig geworden, nu het seminarium de vergadercapaciteit extern wil uitbreiden. Daar waar nu de Raad een onderkomen heeft, zal extra vergaderruimte en representatieve halruimte worden gecreeërd. Het kantoor van de Raad verhuist naar de voormalige beheerderswoning. Op de eerste verdieping krijgt de Raad een eigen vergaderruimte. Voor grotere presentaties kan men gebruik blijven maken van het seminarium of de nabijgelegen Bergkerk. 

De verhuizing brengt nagenoeg geen extra kosten met zich mee voor de Raad. De Oud-Katholieke Kerk, verhuurder van het pand, verzorgt de noodzakelijke verbouwing. 

Foto’s:
1. Zicht op de vergaderruimte boven, waar nu nog bouwvakkersgereedschap staat. Het is de bedoeling om de vergaderingen van moderamen, beraadgroepen en werkgroepen hier onder te brengen. Er is licht van drie kanten: links bij binnenkomst de tuinzijde, rechtvoor de Koningin Wilhelminalaan en rechts het pleintje voor het seminarium. 
2. De Raad krijgt in de nieuwe situatie een eigen ingang, hier op de foto.