Seder van vereniging

‘Er is niet één waarheid maar er zijn er meer, ieder heeft zijn eigen waarheid en samen vinden wij elkaar in de diversiteit’, verklaarde rabbijn Menno ten Brink van de Liberaal Joodse Gemeenschap tijdens zijn opening van de Seder. De maaltijd stond in het teken van de verscheidenheid en verbondenheid in de samenleving en hoe we eigenlijk allemaal wel eens vreemdelingen zijn geweest.

De dialoogseder werd dinsdag 3 april gehouden bij de Liberaal Joodse Gemeenschap (LJG) in Amsterdam. Een bont gezelschap van joodse, hindoeïstische, islamitische en christelijke genodigden nam plaats aan de lange tafels gedekt met Seder-schalen, Hagada-liedboeken en Kiddush-wijn. Deze seder wordt eens in de twee jaar georganiseerd om ook vooral de niet-joodse gemeenschap te laten deelnemen aan de traditie. Aan de hand van het Hagada-liedboek nam rabbijn Menno ten Brink de bezoekers stap voor stap mee door de rituele plechtigheden. Leden van de Liberaal Joodse Gemeenschap legden als behulpzame tafelgenoten uit hoe de maaltijd diende de verlopen. Tijdens de Seder wordt de Joodse uittocht uit Egypte ‘ervaren’ door de symboliek van verschillende gerechten. Zoals de maror (bittere kruid) die symbool staat voor de onderdrukking van de Joden in Egypte en de matzes voor het overhaast vertrekken uit Egypte zonder tijd om het brood te laten rijzen.

In de Hagada wordt er bijzonder aandacht besteed aan nieuwsgierigheid en het stellen van vragen in de symboliek van de vier zonen waarin de ‘wijze’ door het stellen van vragen inzicht verkrijgt. Een belangrijke gedachte volgens Anne-Maria van Hilst, hoofd educatie van de LJG, die als een van de sprekers aangaf dat het stellen van vragen juist belangrijk is in interreligieus contact. De sprekers vertelden vanuit hun eigen traditie hoe zij zich verhouden tot ‘vluchtelingschap’, zoals de Joodse uittocht uit Egypte.

De Turkse en Marokkaanse sprekers gaven aan nog dagelijks geconfronteerd te worden met hun ‘vreemdelingenstatus’ terwijl ze hier geboren zijn. Bakir Lashkari, 43 jaar geleden naar Nederland gevlucht als Koerd uit Noord-Irak en nu initiatiefnemer van Vluchteling&Carrière, vertelt dat we allemaal verschillend zijn maar wat ons verbindt, is humaniteit. Laten we dan ook humaan zijn naar de mensen die een betere plek zoeken in Nederland.

Voor de dialoogcommissie van de LJG stopt de ervaring van het vluchtelingschap niet bij het voltooien van de sedermaaltijd. Aanstaande zondag 8 april organiseren ze samen met de Al Kabir moskee een wandeling door de Pijp met verhalen van immigranten. Zie voor meer informatie en aanmelding: http://www.republiekallochtonie.nl/agenda/wandeling-door-de-pijp-met-verhalen-van-immigranten

Foto’s:
1. Sederschotel
2. Zoete Kiddush wijn diende leunend op de linkerzijde gedronken te worden, omdat we nu ‘vrije’ mensen zijn
3. Rabbijn Menno ten Brink vertelt over de matzes