Impressie Werkdag

Nederland is sterk verdeeld over vluchtelingen en de multiculturele samenleving, blijkt uit onderzoek van Ipsos, dat in opdracht van Stay Human is uitgevoerd in 2017. Religieuze mensen denken over het algemeen echter relatief genuanceerd en zijn dan ook meestal te vinden in het zgn. ‘stille midden’. Toch is er ook in kerkelijke gemeenschappen soms flinke verdeeldheid over vluchtelingen en hoe we ons hier in Nederland met hen zouden moeten verhouden. Het is daarom van belang om juist ook in kerkelijke gemeenschappen goed te luisteren naar wat ieder beweegt en te zoeken naar gezamenlijke aanknopingspunten voor een gesprek.

Op de Werkdag Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland op 24 maart 2018, kwam op verschillende manieren de vraag aan de orde, hoe dit gesprek in de gemeente gevoerd zou kunnen worden. Ongeveer 50 aanwezigen verdiepten zich positief kritisch in het onderzoek ‘Polarisatie en beeldvorming’ dat door Jorrit Hoekstra van Stay Human werd gepresenteerd (zie bijlage). Edwin van der Scheur en Jordy Nijenhuis van de stichting Dare to be Grey gaven daarnaast een verder inkijkje in polarisatie en hoe dit werkt. Pastor Marieke Sillevis Smitt vulde dit aan met een verhaal uit haar dagelijkse praktijk als pastor voor ongedocumenteerden in Utrecht, vanuit de PKN-gemeente, waarbij zij soms ook weerstand en zorgen van gemeenteleden tegenkomt.

Verschillende workshops gaven meer verdieping in het thema. Er zijn bijvoorbeeld methodes die ervoor zorgen dat je een bepaald thema wel vanuit verschillende standpunten moét bekijken. Eén zo’n dialoog-methode kon worden ingeoefend met Dare to be Grey, waarbij het thema Zwarte Piet het uitgangspunt was. De methode zorgde voor flink wat omdenken bij de deelnemers.

Pastor Marieke Sillevis Smitt ging met ambtsdragers verder de diepte in over polarisatie in de eigen gemeente. Ook was er aandacht voor een aantal praktisch-inhoudelijke zaken: de ontwikkelingen rond Bed-Bad-Brood en Begeleiding werd uitgebreid toegelicht door de stichting Inlia en bij Eva Heezemans van Stichting ‘40-‘45 konden inzichten worden opgedaan rond de valkuilen en kansen waar het gaat om de omgang met kwetsbaarheid van vluchtelingen.

Al met al was het een mooie en inspirerende werkdag, ingeleid door een korte, meditatieve viering en omlijst door prachtige muziek van Rogier Pelgrim. Met dank aan de Bergkerk in Amersfoort voor de gastvrijheid en aan de fondsen die deze werkdag mede mogelijk maakten: het Bé Ruijsfonds en het fonds Kerk en Wereld.

Meer informatie: