Solidair bezoek Amsterdam

Een delegatie van de Raad van Kerken brengt een werkbezoek aan diverse instellingen in Amsterdam die afgewezen asielzoekers opvangen. Het bezoek vindt plaats op vrijdag 2 maart a.s. Op het programma staan onder meer bezoeken aan het Wereldhuis, We Are Here, Winteropvang en het Amsterdam City Rights team bij de Bed-Bad-Brood. Doel van het bezoek is de solidariteit zichtbaar maken van de kerken met vluchtelingen in Nederland en met de vele vrijwilligers die vanuit de kerken zich inzetten voor betere opvang en begeleiding.

Het Wereldhuis (Nieuwe Herengracht 18) is in 2008 opgericht door de Protestante Diaconie Amsterdam in samenwerking met de Evangelisch Lutherse Gemeente en dankzij het partnerschap met een aantal fondsen. Naar schatting wonen er 15.000 ongedocumenteerde mensen in Amsterdam, elk met een eigen verhaal. Bij het Wereldhuis komen dagelijks 80 mensen, zonder papieren, om een warme lunch te nuttigen, informatie te krijgen, voor een gesprek met de counselor of advocaat en voor een van de georganiseerde activiteiten. Het Wereldhuis is als een huis voor mensen zonder thuis.

Wij Zijn Hier is een groep afgewezen asielzoekers in Amsterdam. De groep maakt de perspectiefloze situatie zichtbaar om op die manier het beleid in Nederland, in Amsterdam, een menselijker en reëel karakter te helpen geven.

Bed-Bad-Brood (Walborg 2B) is een voorziening van de gemeente Amsterdam voor afgewezen asielzoekers. Het is een nachtopvang op twee locaties in de hoofdstad en lenigt de eerste nood; iedere ochtend dienen de afgewezen asielzoekers om 9.00 de opvang te verlaten, zonder middelen van bestaan.

Amsterdam City Rights is een onafhankelijke denktank die opkomt voor de mensenrechten van alle Amsterdammers zoals het recht op onderdak, onderwijs en zelfontplooiing. Amsterdam City Rights heeft een mobiel signalerings- en monitoringsteam dat bij de verschillende opvangplekken voor ongedocumenteerden aanwezig is.

De winteropvang is een tijdelijke nachtopvang voor Amsterdamse dak- en thuislozen. Er verblijven ook ongedocumenteerden, afgewezen asielzoekers die niet (meer) voldoen aan de criteria voor toegang tot de Amsterdamse Bed-Bad-Brood. De winteropvang sluit op 1 april 2018.

De delegatie bestaat uit circa 17 mensen, onder wie Daniëlle Leder (bureau Raad van Kerken), vader Theodoor van der Voort (orthodox), mr. Jan Albert Visscher (PKN), drs. Geert van Dartel (RKK), ds. Harm Jager (VEG) en ds. René de Reuver, allen lid van de plenaire Raad van Kerken.

Foto: Wereldhuis Amsterdam (internet)