Oproep Luchthavenpastoraat

Het Lucht- havenpastoraat op Schiphol heeft plaats voor enkele nieuwe vrijwilligers! Wie eens per twee weken een ochtend beschikbaar heeft en houdt van internationale contacten met mensen in een dynamische omgeving als een luchthaven, zal met veel plezier ons team van 25 enthousiastelingen komen versterken.

Dat bericht interim-luchthavenpastor Joop Albers, tevens lid van de Raad van Kerken. Hij geeft een omschrijving van de vrijwilligers: ‘Je bent het gezicht van het Meditation Centre van Schiphol, waar jaarlijks rond de 60.000 bezoekers komen om de stilte op te zoeken voor gebed, meditatie of een ogenblik van rust. Zondags is er een kerkdienst, ook daar ben je bij betrokken. Het centrum ligt achter de controles, dus je krijgt voor het vrijwilligerswerk een speciale toegangspas’.

‘In het Stiltecentrum is een kantoorruimte aanwezig, waar reizigers of personeelsleden die dat willen soms hun verhaal bij je doen. Daarnaast geef je bezoekers uitleg hoe ze de stilteruimte kunnen gebruiken, zeker mensen die voor het eerst komen zijn blij als je hen verwelkomt. Het schoonhouden en opruimen, het maken van koffie en thee voor passanten, het meelopen met mensen die de gate niet kunnen vinden, of het meegaan met iemand die een dokter moet raadplegen, dit alles hoort bij je taak’.

‘Onder leiding van drie ervaren pastores en met alle andere vrijwilligers volg je een licht en gevarieerd trainings- en scholingsprogramma, dat je inzicht geeft in allerlei aspecten van religie en geloof en van een luchthaven. Daarnaast laten we met ons allen een keer per jaar het werk op Schiphol achter ons voor een ontspannen vrijwilligersdag.
Heb je interesse om meer te horen, of om je aan te melden, bezoek de website van het Luchthavenpastoraat (www.luchthavenpastoraat.nl)’.

Min of meer gelijktijdig met de oproep voor nieuwe vrijwilligers is het bericht binnengekomen dat de luchthaven een nieuw stiltecentrum opent. Het centrum wordt op donderdag 5 april geopend. De inwijding heeft overeenkomstig de doelstelling van het stiltecentrum een interreligieus karakter. 

Foto: Stiltecentrum Schiphol (archieffoto internet)