Eucharistische gastvrijheid

Echtparen met een verschillende kerkelijke achtergrond kunnen beiden deelnemen aan de eucharistie, als één van de partners rooms-katholiek is. Dat laten de rooms-katholieke bisschoppen in Duitsland weten via de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie kardinaal Reinhard Marx, na afloop van een bisschoppenvergadering in Ingolstad. Diverse Duitse media, media van het Vaticaan en het Nederlands Dagblad berichten daarover.

Achtergrond van het besluit is het hoge aantal gemengde huwelijken in Duitsland. Dit stelt pastores voor ‘indringende pastorale vragen’, aldus Marx. Er komt een document waarin de vernieuwing onder woorden is gebracht, waaraan de oecumenische commissie en de geloofscommissie van de bisschoppenconferentie werkt.

Een grote meerderheid van de bisschoppenconferentie is voor een dergelijk besluit, aldus Marx. Het document heeft niet een dogmatisch karakter, maar biedt oriëntatie voor het pastoraat. De pastor wordt geacht voorafgaand aan deelname van de niet-katholieke man of vrouw met de betreffende persoon een gesprek te voeren over het geloof om zich er daarmee van te vergewissen dat het echtpaar de visie op de katholieke eucharistie delen.

Het document gaat er van uit, dat in confessioneel verschillend samengestelde huwelijken de geestelijke honger naar het gemeenschappelijk ontvangen van de communie zo dringend kan zijn, dat het een gevaar voor het huwelijk en het geloof zou kunnen zijn als niet in die nood zou worden voorzien door deze mogelijkheid te openen.

De voorzitter van de bisschoppenconferentie kondigde verder aan, dat rooms-katholieke en protestantse kerken in Duitsland een nieuw gremium gaan openen voor oecumenische vragen. Het gaat om een commissie, die ideeën inzamelt voor de toekomst van de oecumene en er concrete plannen voor maakt.

Foto: Reinhard Marx (archieffoto Duitse website Kirche und Leben)