Ruimte voor extra personeel

Er staan een kleine honderd vacatures open bij de arbeidsorganisatie van het Leger des Heils. De Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg is op zoek naar gekwalificeerd personeel en roept daarom het eigen kader op om mensen uit te nodigen zich aan te melden voor één van de vacatures in jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, sociale hulpverlening en andere sectoren waarin het Leger actief is.

Het is voor andere kerken wellicht moeilijk voor te stellen. De meeste kerken hebben een kleine landelijke staf die enkele kerntaken van de kerk behartigt. De Protestantse Kerk in Nederland heeft nog het meest uitgebreide dienstencentrum, waar in 2005 nog 420 mensen werkten, een aantal dat inmiddels is teruggebracht naar 220 formatieplaatsen. Het doet dan ook bijna surrealistisch aan als mensen zich realiseren dat er bij het Leger des Heils ongeveer 5500 professionals op de loonlijst staan. En het besef van de uitzonderlijke situatie groeit als je je realiseert dat er daarnaast ongeveer 5500 leden zijn van de kerk.

De kracht van het Leger zit ongetwijfeld in de eenduidige inzet voor binnenlands diaconaat. Het Leger zelf gebruikt overigens andere termen. Men heeft zo’n honderd betaalde vacatures en clustert de banen in: maatschappelijke opvang, jeugdzorg, reclassering, verslavingszorg, preventie en maatschappelijk herstel, ondersteuning, management en staf, ouderen- en gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, kledinginzameling, kerkelijke sociale hulpverlening, ontwikkelingswerk. Concreet moet je denken aan banen als: woonbegeleiders in Rotterdam en in Almere, sociaal pedagogisch werker in Heerlen, coördinator voor de flexpool in Den Haag, secretaresse in Ugchelen, jeugdbeschermer in Zutphen, Zwolle, Enschede of Arnhem, gezinscoach in Eindhoven.

De groei van het binnenlands diaconaat gaat gepaard met een zorgvuldig personeelsbeleid. Mensen die voor de stichting gaan werken hoeven niet per se lid te zijn van het Leger. Ook andere mensen zijn welkom. Belangrijk is wel dat ze een actieve en positieve christelijke levensovertuiging willen voorstaan. Het gaat daarbij om het voorleven van christelijk geloof in woord en daad. Iedereen met een dergelijke instelling en kwaliteit van werken kan bij het Leger des Heils terecht. De oneliner bij het personeelswerk spreekt wat dat betreft boekdelen: ‘Maak werk van je geloof’.

In het blad Intercom, het magazine van het Leger des Heils, heeft de organisatie een oproep geplaatst aan het huidige kader om te helpen de talloze vacatures op te vullen. Men merkt dat de zwakkeren in de samenleving het moeilijk hebben, en dat de kloof in de samenleving soms nog groeit. Door de groei van de economie en de vraag naar arbeidskrachten in het geheel van de samenleving is het voor het Leger lastiger geworden om geschikte mensen te vinden.

Irene Hazelaar van Human Resources licht toe: ‘De respons die we normaal gesproken op een vacature kregen, is bijna gehalveerd. Ontgroening en vergrijzing zijn echt aan het doorzetten’. Meer dan vroeger zijn er extra inspanningen nodig om geschikte kandidaten te vinden. Het blad Intercom plaatst de oproep: ‘Alle heilssoldaten, medewerkers en vrijwilligers van het Leger des Heils vormen een belangrijke schakel bij het vinden van nieuwe collega’s’.

‘Wij hebben onze eigen mensen hard nodig’, benadrukt Irene Hazelaar, ‘Zij weten als geen ander hoe gaaf het is om te werken voor deze organisatie. Om samen invulling te geven aan een fantastische missie. Die inzet is goud waard op de arbeidsmarkt’.

Foto: Irene Hazelaar in Intercom

Zie ook de website hierover van het Leger: klik hier