‘Nu ik oud word’

Het omslag is klaar. De kopij verwerkt en het omslag bekend. De Raad van Kerken spreekt woensdag 14 februari over de vierde levensfase en dinsdag 20 februari 10 uur volgt een presentatie voor de pers. Daarmee bereikt een periode van twee jaar bezinning een voorlopige halte-plaats.

Direct na 20 februari wordt het tijdschrift ‘Nu ik oud word’ verspreid. De uitgave geeft een idee van de manier waarop verschillende kerken naar de laatste levensfase kijken. Als motto van het tijdschrift is een vers uit Psalm 71 gekozen: ‘Verstoot mij niet nu ik oud word, ver-laat mij niet nu mijn kracht bezwijkt’. De uitgave gaat in op de derde en vierde levensfase van een mens.

De derde levensfase loopt vanaf het dat mensen met pensioen gaan, of gaan rentenieren. Er is volop keuzevrijheid voor hen. Ze zijn in de regel gezond en fit, maatschappelijk betrokken en volop actief. De vierde levensfase gaat meer met kwetsbaarheid gepaard, met zorg en verlieservaringen.

Enkele deskundigen hebben de kerken bij de analyse van de derde en vierde levensfase geholpen. Prof. dr. Erik Borgman heeft een bijbels-theologische benadering geschreven. Prof. dr. Theo Boer schreef tekst bij de voorstellen van voltooid leven. Pastor Marinus van den Berg geeft suggesties voor pastoraal handelen. En bestuursvoorzitter van Verenso Nienke Nieuwenhuizen gaat in op de huidige ervaringen met euthanasie. Mgr. Joris Vercammen leidt de kerkelijke kerngroep, die de bezinning heeft georganiseerd en gaat zowel in de uitgave als bij de plenaire raadsvergadering in op de huidige stand van zaken.

Lezers van Oecumenisch Bulletin krijgen de uitgave ‘Nu ik oud word’ automatisch thuisbezorgd na 20 februari. Op 23 februari valt het nummer op de mat. Zij die geen abonnee zijn, maar wel een exemplaar willen ontvangen, kunnen dat voor 7,50 euro bestellen bij rvk@raadvankerken.nl, zolang de voorraad strekt. De uitgave is voorzien van krijttekeningen en foto’s gemaakt door ds. René Rosmolen.

Foto: cover