Like onze Facebookpagina

Al enige jaren beschikt de Raad van Kerken over een Facebookpagina, waar u minimaal eenmaal per week, of vaker, actuele updates kunt lezen over de activiteiten van de Raad, de Raden in de regio’s en lokaal, projectgroepen van de Raad zoals Vluchtelingen, overig oecumenisch nieuws uit de Nederlandse kerkelijke wereld en onze agenda.

Het is dus een heel brede informatiestroom, die past bij het karakter van een oecumenisch platform als de Raad, dat vele stromingen en denominaties in het christelijk landschap wil verbinden. In een tijd van kerkverlating, pioniersplekken, zending en missie is dat ook heel erg nodig. Door meer over elkaars geloof te leren, kan er meer eenheid onder christenen ontstaan, niet alleen vanuit de traditionele kerken, maar ook uit migrantenkerken die wel groeien en andere manieren van vieren en meemaken introduceren in ons land.

U kunt de missie van de Raad op Facebook kosteloos steunen door de pagina van de Raad te liken, zoals dat heet en uw vrienden op Facebook uit te nodigen hetzelfde te doen.

Dit vergt minder dan een minuut van uw tijd.

Ga nu naar de Facebookpagina van de Raad en klik op ‘vind ik leuk’:
https://www.facebook.com/raadvankerken/ (zie afbeelding hierboven, onder de rode pijl)
Dan hebt u onze Facebookpagina geliked.

Dank voor uw medewerking !