Coach verschilt van pastor

Hoewel er bij de marine talloze coaches werken, kan je niet zeggen, dat ze het werk van de geestelijke verzorging overbodig maken. De pastores hebben aandacht voor de concrete mensen en ze reflecteren met het marinepersoneel op levensvragen. Daarin onderscheiden ze zich van andere disciplines. Dat is één van de punten die naar voren komt in enkele interviews die speciaal gemaakt zijn door pastoor Age Kramer met mensen die werken voor de marine. Delen van het interview worden getoond tijdens de werkdag die vrijdag 16 maart wordt gehouden in Den Helder.

Leden van plaatselijke raden van kerken en pastores van alle denominaties zijn welkom van 10.30 uur tot ongeveer 16.00 uur in de marinehaven. Er hebben zich inmiddels al tientallen mensen opgegeven via rvk@raadvankerken.nl. Om een idee te geven van de plaats van geestelijke zorg op een schip laten we hier al enkele fragmenten zien. Het materiaal mag ook in eigen kring worden gebruikt om een gesprek te voeren over geestelijke verzorging.

Age Kramer stelt Frank Lenssen de vraag: ‘Zou coach bij de marine hetzelfde kunnen doen als geestelijk verzorger?’

Kapitein ter zee Frank Lenssen, chef staf Netherlands Maritime Force, antwoordt:

De doelstelling van een coach is iemand te helpen zijn vak te beoefenen. Bij de geestelijke verzorger is de focus meer op de mens, op het individu. Waarschijnlijk ook door de achtergrond van de geestelijk verzorger, doet hij of zij dat vanuit het oogpunt: Er zit hier een mens voor me. Hoe gaat het nou met jou? Die geloofsovertuiging doet er erg toe. Met die geloofsovertuiging heeft de geestelijk verzorger goed nagedacht over de vraag: Waarom zijn we hier. De vraag die ons allemaal bezig houdt. Ik denkt dat de geestelijke verzorger meer kijkt naar het individu en de geestelijke geloofsovertuiging helpt daar bij. Het geeft authenticiteit aan die persoon. Geestelijke verzorgers hebben er over nagedacht vanuit de geloofsrichting. Hij of zij heeft aandacht voor het individu in plaats van het legernummer of de functionaris. Ik denk dat het een groot verschil is met een coach’.

(Klik hier  voor de beeldopname met Frank Lenssen).

In een ander fragment praat Age Kramer met Theo Schouten. Hij stelt de vraag: ‘Er is geestelijke zorg op een schip. Wat is de kern daarvan?’

Vice-chef KMTO Theo Schouten antwoordt: ‘Het is belangrijk dat er iemand is waar mensen heen kunnen gaan. Dat er bij de waan van de dag iemand is, waar ze terecht kunnen met hun eigen verhaal’.

Age Kramer: ‘Is dat een soort therapeut?’

Theo Schouten: ‘Ik denk dat het doorsnee-bemanningslid het voornamelijk prettig vind om iemand tegenover zich te hebben die tijd voor hen heeft. Iedereen weet dat er geestelijke zorg is. Soms gaat het daar in directe zin over. Maar meestal gaat het meer in algemene zin over de dagelijkse struggle, de waan van de dag. Bijvoorbeeld als de contacten met mensen in het team moeizaam verlopen, als mensen zich in een hoek gedrukt voelen, en er niet meer weg kunnen komen.

De connectie met geestelijke verzorging is bijzonder. Er is op zee zondag altijd een kerkdienst. Iedereen kan daar komen. De dienst is niet specifiek bedoeld voor alleen de gelovigen. De dienst wordt ook altijd net even anders gedaan dan mensen die wel geloven gewend zijn in de kerk. Iedere geestelijke verzorger doet dat op een eigen manier zoals hij of zij ziet dat het prettig is. Ik denk dat de geestelijke verzorger belangrijk is om dingen te laten lopen of vlot te trekken’.

(Klik hier voor de beeldopname met Theo Schouten)

Foto’s:
1. Blik vanaf de werkkamer van de dienst Geestelijke Verzorging op de marinehaven
2. Gesprek over het werkbezoek, met v.l.n.r. Joop Albers, Klaas Henk Ubels en maker van de video’s Age Kramer

Voor programma en opzet: klik hier

Voor aanmeldingen: rvk@raadvankerken.nl (er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij, het aantal aanmeldingen ligt al boven de zeventig; dus wees er snel bij als je belangstelling hebt).