Wake Zeist 8 april 2018

Programma 150-ste Wake voor Detentiecentrum Zeist
Zondag 8 april 2018

16.15 uur: Start met een witte Rozenoptocht, lopend van de hoek van de Kampweg en de Richelleweg te Soesterberg (ter hoogte van het voormalige Luchtvaartmuseum).
16.30 uur: Aankomst bij de oprit naar het Detentiecentrum aan de Richelleweg. Begeleid door blazers zingen we: Als alles duister is…
16.35 uur: Welkom door de voorzitter van de Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk, mevr. Corja Menken-Bekius.
16.45 uur: Toespraak door de heer Koos Janssen, burgemeester van Zeist.
16.55 uur: Het Zola-Koor (vluchtelingenkoor) uit Houten zingt enkele liederen.
17.05 uur: Toespraak door de heer Eduard Nazarsky, directeur van Amnesty International.
17.15 uur: Het Kerkkoor ’t Zand uit Amersfoort zingt enkele liederen.
17.25 uur Aanbieding van het wandkleed Tapestry d’Espoir, gemaakt door beeldend kunstenaar Isabel Ferrand uit Zeist, bestemd voor de Stilteruimte van het Detentiecentrum. Aan dit kleed is door vrouwen in en buiten het Detentiecentrum geborduurd.
17.35 uur Afronding van de wake met het steken van bloemen in de hekken onder het zingen van We shall overcome …

Raad van Kerken van Zeist en Soest, www.raadvankerkenzeist.nl