E-flits, januari 2018

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie. We wensen u een goed 2018, die met recht een Anno Domini mag heten, een jaar vol gerechtigheid en vrede.
________________________________________

Nieuwjaarsvesper
Iedereen is van harte welkom bij de nieuwjaarsvesper en nieuwjaarsreceptie die op vrijdag 19 januari vanaf 15.00 uur wordt gehouden in de Geertekerk in Utrecht, aansluitend bij de Oecumenelezing die dit jaar wordt uitgesproken door aartsbisschop Antje Jackelén uit Zweden. De vesper krijgt dit jaar een Scandinavisch accent. De entree bedraagt € 10,00 (studenten gratis), bij de ingang van de kerk te voldoen. Opgeven via: rvk@raadvankerken.nl

Slavernij
Op verzoek van enkele voorgangers heeft de Raad teksten over het slavernijverleden van Nederland op rij gezet bij het materiaal voor de Week van Gebed: klik hier Zoals bekend zijn de teksten voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen, die begint op zondag 21 januari, geschreven door de kerken in de Cariben. Het slavernijverleden speelt in die regio een grote rol. De teksten maken het mogelijk, voor wie dat wil, in de Week van Gebed met gemeenteleden in gesprek te gaan over de slavernij. De EO zendt op 21 januari om 9.15 uur via NPO2 een kerkdienst uit vanuit de Kerk van de Nazarener in Koog aan de Zaan, waarin aandacht is voor het thema van de week van gebed: ‘Recht door zee’.

Flexibilisering
Er zijn op de website gespreksvragen opgenomen bij de uitgave ‘flexibilisering van werk’, die eind januari wordt verspreid. De vragen sluiten aan bij de teksten in het boekje. Ook zijn er citaten opgenomen van het gesprek dat de plenaire Raad van Kerken in december over het thema heeft gevoerd. Klik hier

Breukvlak
‘Kerkelijke gestalte van de toekomst. Waarom we een breukvlak in de ontwikkeling van de kerk nodig hebben.’ Dat is de titel van een lezing, die Klaas van der Kamp houdt op woensdagavond 24 januari in Gemeenschap De Hooge Berkt, in Bergeijk in Brabant. De inleiding sluit aan bij de viering van de Week van gebed.

Gemeenteraad
In IJsselmuiden (Hoeksteen) hebben ze het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen al klaar. De kerk besteedt in een bezinnende kerkdienst aandacht aan christenen en politiek; daarna volgt er een avond van vorming en toerusting op 7 februari, waarbij lokale politici worden uitgenodigd. Er wordt gebruik gemaakt van materiaal dat het knooppunt Kerken en Armoede ontwikkelde. Ook in andere plaatsen wordt het materiaal gebruikt. De verkiezingen zelf zijn op 21 maart.

Vincent
De inkt in het boek was amper droog, toen de inleiders tijdens het symposium over de Moderne Devotie in Den Bosch afgelopen maand al een exemplaar cadeau ontvingen. Het boek ‘Vincent van Gogh over de Navolging van Christus’ maakt duidelijk hoe het gedachtegoed van Thomas van Kempen vanaf de eerste preek die Vincent heeft gehouden steeds weer een rol speelt in het leven van de impressionist. Het boek geschreven door dr. Henk de Jong laat daarmee een veel religieuzer beeld van Vincent zien dan het antiklerikale fragment in de recent verschenen film ‘Loving Vincent’, geschreven en geregisseerd door Dorota Kobiela en Hugh Welchman. Op verzoek is de inleiding vanuit de Raad alsnog aan het verslag toegevoegd, klik hier.

Instructiedag
De kerngroep rondom de Kerkproeverij heeft een instructiedag gepland voor iedereen die zich plaatselijk wil laten informeren over de mogelijkheden mee te doen met het gastvrije initiatief. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 6 april. Ambitie is om in 2018 door te groeien naar 1500 deelnemende kerken en parochies.

Prinses
Als actievoerder van Greenpeace zat ze gevangen in een Russische cel: Faiza Oulahsen. Met een Marokkaanse achtergrond, een leeftijd van onder de dertig jaar en als bemanningslid van de Arctic Sunrise zeer geëngageerd, is ze een geschikte spreekster voor de interreligieuze ontmoeting over ‘Een duurzame samenleving’. Prinses Beatrix, die bijna altijd de grotere evenementen van In Vrijheid Verbonden bijwoont, heeft laten weten aanwezig te zijn op 22 januari van 15.00 uur tot 17.00 uur in het Utrechtse Tivoli. Verschillende religies laten zien hoe ze zich verhouden tot de vragen van duurzaamheid. Opgeven is verplicht. U kunt zich melden bij rvk@raadvankerken.nl (aantal toegangskaarten beperkt).

Webbezoek
Het aantal bezoekers van de website www.raadvankerken.nl is in 2017 gestegen met 54 procent. In totaal konden er 423.500 bezoekers welkom worden geheten op de site. De groei is te danken aan de actuele berichten en aan de toegankelijkheid per smartphone. Het aantal volgers op twitter is in twee jaar tijd met 33 procent gestegen.

Collecte
Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken, heeft in een eindejaarsbrief plaatselijke raden opgeroepen de stichting Vrienden van de landelijke Raad opnieuw een plek te geven bij een (deur)collecte. Hij hoopt op een jaarlijks terugkerende bijdrage, en doet de suggestie om met name een van de collecten in de gezamenlijke (oecumenische) diensten daarvoor te bestemmen. De Raad moest in 2017 voor het eerst zelf collectes verwerven naast de bijdragen die de lidkerken afdragen. De opbrengsten in 2017 waren naar verwachting voldoende om min of meer een sluitende jaarrekening op te leveren.
________________________________________
De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 11, nr. 1 (januari) van de e-flits.

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland. Steun aan de Raad is steun voor solidariteit.