Week van Gebed 2018: Slavernijverleden

Op verzoek van enkele voorgangers die in de week van gebed expliciet aandacht aan het slavernijverleden van Nederland willen besteden, volgen hieronder enkele links. Het thema van de slavernij speelt een rol in het materiaal van de week van gebed voor 2018. Dat is logisch, want de kerken in de Cariben hebben de teksten gemaakt en Latijns-Amerika draagt nog steeds de sporen van het slavernijverleden met zich mee.

Nederland heeft een dubieuze rol gespeeld in de handel van slaven. Ons land was in 1863 het laatste land dat de handel in slaven daadwerkelijk verbood. Andere landen, die ook een behoorlijk belast verleden hebben zoals Engeland en Frankrijk, gingen Nederland zo’n vijftig jaar voor. Maar hier heeft men erg lang vastgehouden aan de lucratieve business. In Amsterdam is een route uitgezet waarop panden te vinden zijn met bewoners destijds die aan de slavenhandel verdienden. Daaruit blijkt dat vele mensen zich hebben verrijkt over de rug van de slaven. Zelfs de kerken profiteerden indirect dankzij de giften die ze van de handelaren kregen; en waaruit je nu nog kunt verklaren waarom een diaconie in de Randstad vaak rijk is, terwijl de diaconieën in de veenkoloniën geen cent te makken hebben.

Er is op de website van de Raad van Kerken veel materiaal over de slavernij te vinden. U kunt dat vinden door rechtsboven op de zoekfunctie ‘slavernij’ te typen. U krijgt dan alle titels. Hieronder een bloemlezing. De eerste tekst biedt de officiële verklaring van de kerken die in 2013 is uitgebracht, toen het 150 jaar geleden was dat de slavernij ook door Nederland formeel is opgegeven.

Officiële verklaring van de kerken over het slavernijverleden

Kindervertelling over slavernij, gebruikt in de bovenbouw van het basisonderwijs.

Muziek geïnspireerd door slavernij, van negro spirituals tot pop

Interview met Age Kramer, Zeister Zendingsgenootschap over slavernij

Impressie van een bijeenkomst over het slavernijverleden van Nederland

Over een themanummer van doopsgezind.nl over slavernij

Liturgische suggesties Raad van Kerken Zeeland

Foto: Monument slavernijverleden Amsterdam