Aanmelding steward 1-1-’18

Jonge mensen die nader kennis willen maken met de oecumene kunnen zich melden voor het stewards programma van de Europese Raad van Kerken. Vanaf 28 mei tot 6 juni 2018 houdt de CEC (Europese Raad van Kerken) zijn algemene assemblee in Servië, in Novi Sad. Jonge mensen kunnen er bij zijn als steward.

Stewards hebben een speciale verantwoordelijkheid tijdens de assemblee. Ze faciliteren de vergadering, zodat de verschillende ontmoetingen in goede orde kunnen verlopen. Om zicht te krijgen op de werkzaamheden is er van te voren een trainingsprogramma, waarin de jonge mensen wegwijs worden gemaakt op oecumenisch terrein.

De assemblee is het centrale bestuursorgaan van de CEC. Vertegenwoordigers uit de lidkerken komen naar Servië om de werkzaamheden tegen het licht te houden, beleid voor de toekomst uit te zetten en de stand van zaken in Europa te bespreken.

De centrale thema’s van deze assemblee zijn ‘getuigenis, gerechtigheid en gastvrijheid’.

Jonge mensen tussen de 18 en de 30 jaar die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij de CEC. Vanzelfsprekend moeten ze voldoende de Engelse taal beheersen om de ontwikkelingen in Novi Sad te kunnen volgen. De kosten komen voor rekening van de kerken. De eigen kerk betaalt in de regel de transportkosten; de CEC betaalt de verblijfkosten. Voorafgaand aan de assemblee komen de Nederlandse afgevaardigden bij elkaar bij de Raad van Kerken. Eventuele stewards uit Nederland worden ook hartelijk uitgenodigd deze voorbereidingen bij te wonen, zodat ze zich helemaal onderdeel kunnen weten van de Nederlandse delegatie.

Als men wil meedoen als steward, kan men zich melden met een paspoort en een aanbevelingsbrief van een kerk of een oecumenisch orgaan. Aanmelden kan in principe tot 1 januari 2018.

Aanmeldingen digitaal via onder meer stewards2018@cec-kek.be