Veel kleine contribuanten

De kerken bereiden zich voor op kerst en op een nieuw jaar. Daarbij hoort de samenstelling van een nieuw collecterooster. De Raad van Kerken vraagt kerken om ergens in de vrije ruimte plaats in te ruimen voor het werk van de landelijke Raad van Kerken. Dat kan door middel van een toegevoegde deurcollecte. Het kan ook door de bestemming van de collecte uit een gezamenlijke dienst te bestemmen voor de stichting Vrienden van de Raad.

Verwacht wordt dat er eind van 2017 nog diverse gezamenlijke vieringen zullen worden gehouden en de Raad hoopt dat de collectes bijdragen aan de inkomsten die de Raad van Kerken jaarlijks uit collectegelden van kerken moet halen.

De Raad van Kerken heeft in 2017 voor het eerst officieel een deel van de begroting moeten halen uit collecten die plaatselijk worden gehouden. Er is een evaluatie gemaakt over de resultaten. Daaruit blijkt dat er door heel Nederland collectes zijn bestemd voor de Raad. De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland scoorden het hoogst qua bijdragen. Bijdragen kwamen binnen gedurende het hele jaar, waarbij er pieken waren te zien op het moment dat de Raad naar buiten trad met de noodzaak collecte-inkomsten te verzamelen (februari), zondag trinitas als moment dat er een extra deurcollecte kon worden gehouden (juni) en de vredesweek (september) waarin er veel gezamenlijke diensten worden gehouden.

De Raad krijgt drie jaar de tijd om naar het jaarlijkse niveau van 50.000 euro collecte-inkomsten door te groeien. In het eerste jaar kwam men halverwege. De verwachting is, dat de maand december extra revenuen zal opleveren, omdat er veel gezamenlijke vieringen worden gehouden. Uit de diversiteit van schenkingen kan worden afgeleid dat er vele kleine gemeenten bereid zijn bij te dragen aan de gelden. Van de circa honderd collecten komt de helft uit gemeenten die een bedrag tot honderd euro overmaken.

Om de animo in december te onderbouwen heeft het bureau twee nieuwe posters laten maken, die kunnen worden gedownload van de website als illustratie of in fullcolour kunnen worden opgevraagd bij het bureau (klik hier).

Giften zijn welkom op:
Stichting Vrienden van de Raad
IBANnummer NL09 INGB 0000 5598 39