Armoede en eenheid

De maand december is in Nederland een maand van cadeautjes en goede voornemens. Goede Doelen zijn zich dat bewust en komen daarom juist in die maand met hun campagnes. De Raad van Kerken sluit zich daarbij aan en brengt met het oog op de feestdagen posters uit, die mensen kunnen downloaden en op prikborden en ramen kunnen hangen van kerken, vergaderruimtes en eigen woningen. De Raad hoopt daarmee nog dichter bij het bedrag van 50.000 euro te komen, wat nodig is om met een sluitende jaarrekening 2017 af te ronden en 2018 in te gaan.

Er zijn twee posters gemaakt. De één sluit aan bij de noodzaak de concrete armoede in Nederland terug te dringen. Het is een thema wat herkenbaar is in de maand december, waar mensen met een modaal inkomen en mensen die daarboven komen elkaar geschenken geven met Sinterklaas en Kerst. De titel is ‘Oog voor armoede’. Daarmee wil de Stichting Vrienden van de Raad van Kerken (de feitelijke ontvanger van donaties) duidelijk maken dat er niet alleen bestrijding van armoede nodig is (het Leger des Heils en allerlei diaconieën besteden daar veel tijd en geld aan), maar ook een beleid nodig is om armoede structureel tegen te gaan. De Raad van Kerken spant zich daar voor in. De campagne met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en het steunen van raden van kerken plaatselijk en diaconieën om juist in die tijd aandacht te vragen voor de armoedevragen zijn daar een voorbeeld van. Door intelligent te manoevreren tijdens de verkiezingsperiode is het wellicht mogelijk niet alleen iets te doen aan symptoomhulp, maar ook aan preventieve en structurele beleidsombuigingen. 

Een tweede poster is gemaakt met het oog op de samenwerking van kerken onder het motto ‘1 zijn’. Kerken en individuele personen kunnen die poster inzetten, bijvoorbeeld als ze een gezamenlijke dienst organiseren en een geschikte bestemming zoeken voor de collecte. Door de collecte te bestemmen voor ‘Stichting Vrienden van de Raad van Kerken’ kan het ondersteuningswerk voor oecumene tot in lengte van jaren worden voortgezet. Materialen zoals die worden gebruikt bij de week van gebed, de laatste levensfase en de pelgrimage van gerechtigheid en vrede komen vaak uit de koker van de landelijke Raad van Kerken. Ook probeert de Raad kerken onderling met elkaar in contact te brengen, zodat de samenhang in het werk van de kerken landelijk, internationaal en plaatselijk groeit. 

Help ons! Print één of meer posters hieronder uit. Plak ze op uw raam. Neem ze mee naar uw kerk en zet ze met punaises op het prikbord. Vraag uw plaatselijke collecteregelaar om de Stichting Vrienden van de Raad van Kerken op het collecterooster te zetten voor 2018. Spreek een commissielid van een gezamenlijke dienst aan en doe een goed woordje voor ons om de revenuen van de gezamenlijke dienst naar Amersfoort te laten gaan ten dienste van de eenheid van de kerken. 

Hieronder de illustraties in jpg

En dan hier de downloads:
(fc = full colour / zw = zwartwit / hr = hoge resolutie / lr = lage resolutie)

armoede fc hr : klik hier
armoede fc lr : klik hier
armoede zw hr : klik hier
armoede zw lr : klik hier
eenheid fc hr : klik hier
eenheid fc lr : klik hier
eenheid zw hr : klik hier
eenheid zw lr : klik hier

Voor drukwerk zijn alle versies hr op te vragen met snijlijnen bij het bureau van de Raad van Kerken.

Giften zijn welkom op:
Stichting Vrienden van de Raad
IBANnummer NL09 INGB 0000 5598 39