Meer samenwerking studenten

Het bestuur van de studenten- vereniging S.S.R.-N.U. heeft overleg gevoerd op het bureau van de Raad van Kerken in Amersfoort over mogelijke vormen van samenwerking. Preses Anna ten Boom en ab actis Rebecca Zeilstra maakten een verkenning namens de christelijke studentenorganisatie waarbij concreet naar de plannen van de Raad is gekeken voor 2018. Afgesproken is dat S.S.R.-N.U. intern de diverse mogelijkheden doorspreekt.

Samenwerking tussen de studenten en de oecumenische koepelorganisatie heeft een aantrekkelijke kant voor beide geledingen. Het biedt studenten de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over spirituele en maatschappelijke thema’s en het geeft inzichten vanuit de jonge mensen waar ook de oecumene baat bij kan hebben. De Raad kan ook een plek zijn waarin de studenten hun vaardigheden aanscherpen en beschikbaar stellen op het gebied van vergaderingen voorzitten, een liturgie leiden of een inhoudelijke bijdrage leveren aan een discussie.

Tijdens een brainstorm op kantoor kwamen allerlei mogelijkheden naar voren. Een student zou de vesper kunnen leiden bij de oecumenelezing; een student zou een persoonlijk referaat kunnen houden bij een gesprek over voltooid leven of een S.S.R.-N.U.-lid zou een vergadering kunnen leiden als voorzitter of co-voorzitter, bijvoorbeeld rond de (gemeenteraads)verkiezingen.

In het gesprek is ook het jubileum van de Wereldraad van Kerken aan de orde geweest. Het ligt voor de hand dat de studenten aanwezig zijn bij de viering in de Nieuwe Kerk op 23 augustus 2018 en er zijn meer mogelijkheden van samenwerking tegen het licht gehouden. Voor de Nederlandse kerken zou het goed zijn, zo is vanuit het bureau ingebracht, als er regelmatig studenten zijn die als steward bij een internationale ontmoeting van CEC (Europese Kerken) of Centraal Comité van de Wereldraad deelnemen.

Foto:
(v.l.n.r.) Dirk Gudde, Rebecca Zeilstra en Anna ten Boom