E-flits, december 2017

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie. We wensen u gezegende feestdagen. Dat het licht van Kerst ons leven verrijken mag. We hopen in 2018 verder te kuieren met u op het pelgrimspad van gerechtigheid en vrede.


Week van gebed
De materialen van de Week van gebed 2018 worden goed afgenomen. Op de website blijkt het artikel ‘suggesties voor het basisonderwijs’ het meest geraadpleegd te worden. De EO heeft laten weten dat er een viering rond de Week van gebed zal worden uitgezonden vanuit Noord-Holland. De week wordt gehouden van 21 tot en met 28 januari 2018. Alle bestellingen die binnenkomen vóór 20 december worden nog in 2017 afgehandeld. Lees meer

Provincies
Provinciale raden van kerken, gedelegeerden oecumene vanuit de lidkerken en de landelijke Raad komen vrijdag 8 december bij elkaar voor gezamenlijk overleg. Op de agenda onder meer de gemeenteraadsverkiezingen die in 2018 worden gehouden en de mogelijkheden als plaatselijke kerken het contact met de lokale overheid te optimaliseren. De landelijke Raad heeft allerlei materialen, met name op het gebied van diaconaal beleid, die het belang van overleg onderstrepen. Het is de bedoeling om in 2018 de afstemming van diaconale organen verder uit te bouwen met onder meer een breed landelijk overleg op 7 maart. Lees meer

Marokkaanse moslims
De organisatie Ummon (unie van Marokkaanse moskeeorganisaties in Nederland) organiseert op zaterdag 9 december een interreligieuze ontmoeting over het thema ‘De rol van interreligieuze samenwerking in Nederland’ in Novotel in Amsterdam City. Jan Peter Schouten vertegenwoordigt de kerken bij het presenteren van een bijbelgedeelte; Klaas van der Kamp houdt een inleiding over ‘Als ik je zie, mag ik je graag’. Andere inleidingen zijn er van de joodse Hanneke Gelderblom (Alleen optimisten durven samen te werken), Rasit Bal (Pluriforme samenleving en islam) en Al-Khammar al-Bakkali (Dialoog als imamstaak).

Oecumenelezing
Ook in de kerk heeft men met fake-nieuws te maken. Aartsbisschop Antje Jackelén, die de oecumenelezing 2018 verzorgt voor de Raad van Kerken op 19 januari 2018 in de Geertekerk in Utrecht, waarschuwt ervoor in haar twitteraccount. Vanuit een bericht in de Zweedse Metro laat ze weten dat het volgende bericht een rectificatie is van een fake-bericht: ‘Geen bewijs dat kerken van Göteborg ‘Zweden buitensluiten’ wanneer ze zich openstellen voor daklozen.’ De Zweedse geestelijke zal in Utrecht spreken over ‘Reformatie en verantwoordelijkheid’. Opgave via rvk@raadvankerken.nl

Duurzaamheid
‘Een duurzame samenleving’. Dat is het thema van de interreligieuze ontmoeting die In Vrijheid Verbonden organiseert op 22 januari van 15.00 uur tot 17.00 uur in het Utrechtse Tivoli. Faiza Oulahsen neemt de bezoekers mee in haar ervaringen als Greenpeace activiste. Verschillende religies laten zien hoe ze zich verhouden tot de vragen van duurzaamheid. Zij die actief zijn op het gebied van duurzaamheid of interreligie en de bijeenkomst willen bijwoenen, kunnen informeren bij het bureau van de Raad via rvk@raadvankerken.nl.

Biografie
Het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen heeft al meer dan veertig bijzondere biografieën van opmerkelijke rooms-katholieken gepubliceerd. Van Wies Stael-Merkx tot David van Ooijen. Op maandag 11 december wordt de biografie, bijna 300 pagina’s, van José Höhne-Sparborth aan deze eregalerij toegevoegd. José is al jarenlang bij de Raad van Kerken betrokken; op dit moment is ze lid van de beraadgroep Samenlevingsvragen. Haar boek draagt de tot nadenken stemmende titel: ‘Ik pas niet en God ook’.

Staal en water
De Raad van Kerken Nederland organiseert in samenwerking met de kerken in Noord-Holland een werkbezoek aan de geestelijke verzorging bij de koninklijke marine. Ieder die erbij wil zijn, in het bijzonder leden van plaatselijke raden van kerken, predikanten en pastores, is hartelijk welkom op 16 maart 2018 in Den Helder. Meer informatie en opgave: klik hier.

Vierde levensfase
Op de website is een uitvoerig verslag te vinden van het werkbezoek dat een stevige delegatie van de Raad van Kerken onlangs heeft gebracht aan zorginstelling Egelantier in Hilversum. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse specialisten en zorgverstrekkers van HilverZorg (klik hier). Mgr. Joris Vercammen heeft aansluitend over de ervaringen bericht op televisie bij Jacobine Geel. De gesprekken krijgen een vervolg in een publicatie die in het voorjaar van 2018 zal verschijnen.

Studenten
De Raad van Kerken heeft afspraken gemaakt met de studentenvereniging SSR-NU. Het is de bedoeling om op onderdelen van het oecumenische werk studenten gezicht te laten geven aan de bijeenkomst, doordat ze een bijeenkomst voorzitten, de leiding hebben bij een vesper of een bijdrage leveren bij publieke discussies over een maatschappelijk thema. De afspraken maken het mogelijk om via een korte lijn elkaar te informeren over ophanden zijnde gebeurtenissen. Bij de afspraken hoort ook het attenderen van studenten op de mogelijkheid internationale bijeenkomsten op te luisteren als stewards. Lees meer

Posters
In de loop van december zijn er diverse (oecumenische) vieringen. Op de website zijn posters geplaatst die mensen kunnen gebruiken om eventuele collectes ten dienste van de Raad van Kerken te ondersteunen. Aannemende dat er ook in december diverse giften binnenkomen, kan de Raad naar verwachting het jaar 2017 afsluiten zonder tekorten. Lees meer


De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 10, nr. 11 (december) van de e-flits.

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland. Steun aan de Raad is steun voor solidariteit.