Bisschop zegent kerststallen

Op diverse plaatsen in Nederland wordt in de periode voor kerst een kerststal gezegend. Protestanten kennen de gewoonte niet, maar in rooms-katholieke kring is het een vertrouwd gebruik. Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en lid van het moderamen van de Raad van Kerken, zegende in de adventsperiode richting kerst een nieuwe kerststal op twee basisscholen, respectievelijk op basisschool de Bavokring in Rotterdam en op de rooms-katholieke Montessorischool De Schakel in Rotterdam Hoogvliet.

Het ging in dit geval om bijzondere beelden. Ze waren gemaakt in een Frans klooster en ze werden als geschenk van het bisdom aan de twee scholen aangeboden. De bisschop zelf bezocht de scholen. Hij sprak daarbij met de kinderen over de feesten die in december worden gevierd; van Sinterklaas tot Kerst.

Basisschool de Bavokring had de beelden in de gymzaal uitgestald. Alle leerlingen en ook de groepen van de peuteropvang waren aanwezig, toen de bisschop hen bezocht. Een aantal ouders was gebleven om de bijzondere bijeenkomst bij te wonen. De bisschop vertelde, dat je door deze beelden kunt navertellen en uitleggen wat er tweeduizend jaar geleden is gebeurd: Jezus is naar de wereld gekomen met zijn licht en zijn liefde. De bisschop vertelde daarbij het kerstverhaal.

Daarna volgde de zegening van de beelden. Uit elke groep waren leerlingen bij de zegening aanwezig. In groepjes van twee brachten zij de beelden naar de stal, die door de conciërge was klaar gemaakt. Bij de stal gaf adjunct-directeur Carla Kor-Matze de leerlingen een concreet advies: ‘Ga straks aan je klas vertellen wat je hebt gezien en gehoord. En neem later deze week klasgenoten mee naar de stal en vertel het verhaal bij de beelden’. Mgr. Hans van den Hende legde uit wat zegenen is: ‘We vragen aan God of Hij voor ons wil zorgen en dat Hij ons helpt om te blijven denken aan Jezus, zodat we kunnen leren van zijn liefde en vrede’. Daarna zegende de bisschop de stal.

Ook op de rooms-katholieke Montessorischool De Schakel stond de kerstgroep klaar bij het bezoek van de bisschop. En ook daar vertelde mgr. Hans van den Hende het kerstverhaal voor alle leerlingen en leerkrachten van de school. De bisschop besprenkelde daarop de beelden met water en bad dat deze beelden op deze school zouden mogen blijven, zodat de kinderen ieder jaar opnieuw met Kerstmis het verhaal uit het evangelie zullen kunnen horen van de geboorte van Jezus, de Zoon van God. Hij sloeg het kruisteken en dankte God voor de blijde boodschap, die de engel aan de herders heeft gegeven: dat Jezus is geboren. ‘Ik bid dat we van de liefde van God mogen leren, dat we aan Jezus, Gods mens geworden Zoon, blijven denken en van Hem leren wat liefde en vriendschap is. Dat we oog hebben voor elkaar en dat we elkaar mogen steunen als dat nodig is, in Jezus’ Naam’.

Foto’s: 
Twee archieffoto’s van internet; de eerste toont een kerststal, de tweede een foto waaruit blijkt dat het zegenen in rooms-katholieke kring een vertrouwde handeling is, ook bij het verzenden van de bloemen uit de bollenstreek naar het Vaticaan werd er een zegen uitgesproken.