Aandacht voor arme

Tien procent van de Nederlanders leeft onder de armoedegrens. Zij zijn voor een feestelijke invulling van de decembermaand afhankelijk van wat er vanuit menselijke motieven voor hen en met hen wordt geregeld. Soms lukt het om al in de zomermaanden daarop voor te sorteren en afspraken te maken voor voedselbanken en opvang van daklozen. Soms wordt er op een laatste moment nog iets geregeld voor iemand die tussen wal en schip geraakt. Daar om heen is het belangrijk dat we ons met elkaar bewust zijn van de zorgen waar een deel van de mensen mee te maken heeft en de mogelijkheden die we maatschappelijk en politiek hebben om structureel nood te lenigen. Kerst is bij uitstek de periode om niet alleen praktisch en financieel aandacht voor deze kwetsbare mensen te vragen, maar om ook in de voorbeden aan te dringen op betrokkenheid.

Help mij, o Heer, een arme te voeden.
Help mij, o Heer, een kind te behoeden.
Help mij, o Heer, een zwerver te vragen.
Help mij, o Heer, een vermoeide te schragen.

(Fragment Pieter van den Broeke in ‘Eén druppel jou’)

Foto: Beeld van de campagne die in onder meer Katholiek Nieuwsblad en Trouw wordt ondersteund met kleine advertenties.