Friese walk of peace

De Provinciale Raad van Kerken in Friesland heeft in het kader van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede besloten meer aandacht te schenken aan de armoede problematiek in Friesland. Dus ook tijdens de Walk of Peace die in Leeuwarden werd gehouden op 21 September, de Internationale Dag voor de Vrede, met als thema Jij ziet mij!

Na een mooie openingsdienst in de Protestantse kerk in de wijk Camminghaburen onder leiding van ds. Helmer le Cointre en ds. Margarithe Veen ging de Walk of Peace eerst naar het wijkcentrum in Heechterp-Schieringen. In deze wijk wonen veel mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen. Maar liefst negentig procent van de bewoners heeft verkeert in moeilijkheden vanwege schulden. Dertig procent daarvan zijn gezinnen van nieuwkomers. De huren van woningen zijn relatief laag. Zodra inwoners zich aan de problemen ontworstelen en verhuizen naar elders, nemen andere probleemgezinnen hun plek weer in…. Er is dus ook een reëel risico dat armoede van generatie op generatie overgedragen wordt: uitval op school, het niet (kunnen) voltooien van een opleiding, jeugdwerkeloosheid en dat jeugdcriminaliteit op de loer ligt…

Vanuit het wijkcentrum wordt nauw samengewerkt met de sociale dienst, de Gemeente Leeuwarden, de GGD en de scholen om de bewoners zoveel mogelijk te ondersteunen. Er worden allerlei (sociale) activiteiten ontplooid, mede om vereenzaming te voorkomen. Bovendien worden spreekuren gehouden voor schuldhulp. Er worden trainingen gegeven en leerwerktrajecten worden gefaciliteerd. In samenwerking met de scholen worden allerlei activiteiten en cursussen georganiseerd voor jongeren, vaak ook met het oog op het instromen in betaald werk. Ook werd verteld over het Bewonersbedrijf. Dit werd opgericht om allerlei werkzaamheden in de buurt te laten uitvoeren door bewoners zelf tegen een vrijwilligers vergoeding. Deelname hieraan kan dus ook een goede voorbereiding zijn op het vinden van betaald werk. Heel goed werk, maar moeilijk werk! De deelnemers aan de WoP waren dan ook onder de indruk.

Vervolgens gingen we naar de Assalam Moskee in de wijk Schieringen. Alhoewel deze in opgericht vanuit Marokkaanse kring, wordt de diensten bijgewoond door mensen van Marokkaanse, Turkse, Iraakse, Surinaamse, Antilliaanse, Indonesische en Nederlandse achtergrond. Het bestuur bestaat uit een negental vrijwilligers, waaronder twee jongeren. De vredeswandelaars werden hartelijk ontvangen en er volgde een boeiend gesprek.

In het Titus Brandsma Huis in het centrum van Leeuwarden werd een heerlijke soep met broodjes geserveerd en mocht ik iets vertellen over de Taakgroep Pelgrimage van de Raad van Kerken in Nederland. Tenslotte was er een afsluitende viering in de Loge van de Vrijmetselaars georganiseerd door de Soefi en een organisatie gericht of interreligieuze en multiculturele dialoog Kleurrijk Friesland. Er waren prachtige bijdragen vanuit de tradities van het Hindoeïsme, Boeddhisme, Soefisme, Islam, Christendom en Humanisme…

Kortom : deze Walk of Peace in Leeuwarden legde ook weer de broodnodige verbindingen tussen verschillende groepen en lagen van de bevolking, alsmede tussen verschillende religies, tussen mogelijke bondgenoten voor onze Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede! Complimenten voor de Friese Raad van Kerken!

Tekst Kees Nieuwerth